Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Introduzzjoni

Il-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar prinċipalment għandha l-għan li tissimplifika u tħaffef il-litiġji transfruntiera dwar talbiet żgħar fl-Unjoni Ewropea u tnaqqas l-ispejjeż ta’ dawn il-proċedimenti bejn l-Istati Membri.

X’tariffi huma applikabbli?

Sabiex tippreżenta talba l-qorti li tinstema’ f’konformità mal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, huwa meħtieġ li jitħallsu l-ispejjeż tal-qorti b’mod li jikkorrispondi għal perċentwal (żgħir) tal-ammont mitlub mir-rikorrent. It-tariffi jridu jitħallsu mal-preżentazzjoni tat-talba.

Kemm se nħallas?

L-ammont rilevanti jiġi ddeterminat mill-qorti u jkun proporzjonat għall-ammont ta’ kumpens mitlub mir-rikorrent. Pereżempju, jekk ir-rikorrent jitlob ammont ta’ EUR 5,000, it-tariffi tal-qorti jkunu madwar EUR 65.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk it-tariffi tal-qorti ma jitħallsux fil-ħin, il-qorti għandha d-diskrezzjoni li (a) tistabbilixxi data biex ir-rikorrent jippreżenta l-prova tal-ħlas tat-tariffi rilevanti; jew (b) tiċħad it-talba.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-qorti normalment jitħallsu fi flus kontanti f’post għall-ħlas partikolari. Ir-reġistraturi jistgħu jispjegaw il-proċedura tal-ħlas lill-partijiet interessati. Mhuwiex possibbli (għalissa) li jitħallsu t-tariffi tal-qorti b’karta ta’ kreditu jew permezz ta’ kont bankarju.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Il-prova tal-ħlas tat-tariffi tal-qorti pprovduti mill-post tal-ħlas tinhemeż mal-atti tal-kawża flimkien mat-talba.

L-aħħar aġġornament: 12/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.