Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Introduzzjoni

It-Tariffi applikabbli għal din il-proċedura huma s-segwenti:

Tariffa A tat-Tieni Skeda tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 380.01, Regoli dwar Tribunal Għal Talbiet Zgħar.

Art. 2 tat-Tariffa B tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Il-pagament tal-miżati tar-reġistru ma jistax isir b’mod elettroniku.

X’tariffi huma applikabbli?

Formola A – Formola tat-Talba

Formola Ċ – Formola ta’ Risposta

Formola D – Ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Zgħar

Kemm għandi nħallas?

Formola A – Formola tat-Talba: EUR 40,00 miżata tar-Reġistru u EUR 7,20 għan-notifika ta’ kull konvenut.

Formola Ċ – Formola ta’ Risposta: EUR  25,00 miżata tar-Reġistru u EUR  7,20 għan-notifika

Formola D – Ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Zgħar: EUR 20,00 miżata tar-Reġistru

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Il-Formola ma tiġix ipproċessata sakemm isir il-pagament.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Wieħed jista’ jħallas il-miżati tal-qorti fil-kont bankarju segwenti:

Isem id-Detentur tal-Kont

L-AĠENZIJA DWAR IS-SERVIZZI TAL-QRATI

IBAN (Kont tal-Bank Internazzjonali)

MT94VALL22013000000050011428265

Ċavetta tal-Bank Nazzjonali

KODIĊI SORT 22013

Numru tal-Kont

50011428265

Kodiċi BIC/SWIFT

VALLMTMT

Isem tal-bank

BANK OF VALLETTA

L-indirizz tal-bank

IL-FERGĦA TAL-BELT VALLETTA
STRADA RJALI
VALLETTA

Munita tal-kont

EURO

X'għandi nagħmel wara l-ħlas?

Tipproduċi riċevuta mogħtija mill-Bank li permezz tiegħu tkun saret it-tranżazzjoni

L-aħħar aġġornament: 05/10/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.