Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

Skozja

Il-kontenut ipprovdut minn
Skozja

Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm għandi nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara li nħallas?

Introduzzjoni

Fl-Iskozja t-tariffi tal-qorti għat-Talbiet Żgħar Ewropej huma regolati minn:

  • L-Ordni tas-Sheriff dwar it-Tariffi tal-Qorti, Numru tal-Istrument Statutorju Skoċċiż 2018/481, kif emendat minn:
  • L-Ordni ta’ Emenda tas-Sheriff dwar it-Tariffi tal-Qorti, Numru tal-Istrument Statutorju Skoċċiż 2018/194.

Skeda 2, Parti II, Numri 16 u 38, applikabbli għat-Talbiet Żgħar Ewropej, mill-1 ta’ April 2019.

Skeda 3, Parti II, Numri 16 u 38, applikabbli għat-Talbiet Żgħar Ewropej, mill-1 ta’ April 2020.

Ma jistax isir ħlas elettroniku tat-tariffi.

Liema tariffi japplikaw?

Il-preżentazzjoni ta’ Talbiet Żgħar Ewropej bil-Formola A tar-Regolament tal-UE 861/2007 il-qorti teħtieġ il-ħlas ta’ tariffa waħda li tkopri l-proċeduri kollha tal-qorti.

L-ispejjeż tan-notifika tal-karti bil-posta huma nklużi iżda jista’ jkun hemm tariffa addizzjonali jekk tkun meħtieġa n-notifika tal-konvenut mill-uffiċjal tas-sheriff.

Mhemmx tariffa għall-preżentazzjoni ta’ tweġiba għat-talba fil-Formola C.

Ir-rappreżentazzjoni minn solicitor mhix normalment meħtieġa u t-tariffa ma tinkludix tariffi tas-solicitors.

Kemm għandi nħallas?

It-tariffa attwali għall-preżentazzjoni ta’ Talbiet Żgħar Ewropej il-qorti għal:

  • somom ta’ flus ta’ £EUR 300 or EUR 250 jew inqas jeħtieġu l-ħlas ta’ tariffa ta’ £19 sterlina
  • fit-Talbiet Żgħar Ewropej l-oħra kollha tariffa ta’ £104 sterlina.

It-tariffa addizzjonali għan-notifika tal-karti lill-konvenut mill-uffiċjal tas-sheriff hija tariffa amministrattiva ta’ £13 minbarra l-ispiża tan-notifika tal-uffiċċjal tas-sheriff.

Skont it-termini tal-Artikolu 8 tal-Ordni tat-Tariffi tal-Qorti tas-Sheriff 2018, l-Istrument Statutorju Skoċċiż Nru 2018/481, parti fil-proċedimenti jista’ jkollha dritt għal eżenzjoni mit-tariffa, jekk pereżempju għandha dritt għal ċertu benefiċċji mill-Istat, jew għall-għajnuna legali fil-qasam ċivili.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Mingħajr il-ħlas tat-tariffa, il-qorti ma taċċettax ir-rikors u mhix meħtieġa tagħmel xejn, skont il-paragrafu 3 tal-Ordni għat-Tariffi tal-Qorti tas-Sheriff 2018, l-Istrument Statutorju Skoċċiż Nru 2018/481, kif emendat.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu permezz ta’:

  • Ċekkijiet - pagabbli lis-”Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi”
  • Karta ta’ Debitu & Karta ta’ Kreditu - jekk jogħġbok iċċekkja liema tip ta’ kards huma aċċettati mal-qorti rilevanti u jekk il-ħlas jistax isir bit-telefown.
  • Ordnijiet bil-Posta - pagabbli lis-”Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi”
  • Flus kontanti - jekk se tħallas bil-posta mhux ta’ min jibgħat flus kontanti

X’għandi nagħmel wara li nħallas?

Il-qorti taċċetta il-preżentata tal-karti tar-rikors fil-Formola A tar-Regolament tal-UE 861/2007 mal-pagament. Il-karti u l-pagament għandhom jingħataw jew jintbagħtu lill-qorti fl-istess ħin. Il-qorti mbagħad tagħti jew tibgħat il-Formola B, jew il-Formola 1, jew tinnotifika lill-konvenut bil-Formola A, bħala l-pass li jmiss fil-proċess. Ma għandha tingħata l-ebda prova tal-ħlas.

L-aħħar aġġornament: 04/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.