Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

In Cyprus wordt Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 ten uitvoer gelegd door de procedureverordening van 2008 betreffende de Europese procedure voor geringe vorderingen. Deze procedureverordening is sinds 1 januari 2009 van kracht.

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.