Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: SpaansEngelsFransRoemeens
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient betreffende een Europese procedure voor geringe vorderingen, betaalt u daarvoor dezelfde leges die u zou betalen als wanneer u een nationaal verzoek had ingediend. Leges en andere procedurekosten worden geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op vergoedingen aan de overheid. Leges en procedurekosten die aan de rechtbank moeten worden betaald, kunnen alleen via een bancaire overschrijving worden voldaan.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van uw verzoek moet u leges betalen ter dekking van de kosten van de procedure.

Hoeveel moet ik betalen?

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient betreffende een Europese procedure voor geringe vorderingen, betaalt u daarvoor dezelfde leges die u zou betalen als wanneer u een nationaal verzoek had ingediend. De hoogte van de leges die u voor een vordering betaalt, hangt af van het bedrag dat u vordert. U betaalt bijvoorbeeld 100 EUR aan leges voor vorderingen tot 500 EUR, 175 EUR aan leges voor een vordering van 1 000 EUR, 200 EUR aan leges voor vorderingen van 1 500 EUR en 225 EUR aan leges voor een vordering van 2 000 EUR.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij het indienen van een verzoek moet u de leges vooraf betalen. Hebt u de leges niet betaald, dan geeft de rechtbank u de gelegenheid dat alsnog binnen een door de rechtbank vastgestelde termijn te doen. Als u de leges bij het verstrijken van die termijn nog steeds niet hebt betaald, zal de rechtbank uw vordering niet-ontvankelijk verklaren.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Leges kunnen uitsluitend per bancaire overschrijving worden voldaan. U kunt niet met een creditcard betalen. Voor alle betalingen aan een rechtbank geldt het ministerie van Financiën als de begunstigde.

Als u de leges vooraf betaalt, moet u in het toelichtingsveld zo precies mogelijk beschrijven voor welke procedure u dit doet. Als u de leges via een portal betaalt, bijvoorbeeld via de Portal voor bedrijfsregistratie of via het openbare e-File, krijgt de betaling altijd een uniek referentienummer dat is gekoppeld aan de specifieke vordering.

Meer informatie over bankrekeningnummers voor het betalen van leges en de desbetreffende referentienummers is te vinden op de website van de Estse rechtbanken.

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet de rechtbank gegevens over de betaling van de leges verstrekken op basis waarvan zij die betaling kan controleren. Het gaat om: de naam van de persoon die de leges betaalt, gegevens over de bank en de rekening waarnaar het bedrag is overgemaakt, het betaalde bedrag en de datum waarop de betaling is verricht. De rechtbank kan de ontvangst van de betaling elektronisch verifiëren. U hoeft dus niet de betalingsopdracht in te dienen om aan te tonen dat u de leges hebt betaald. De rechtbank kan daar echter wel om vragen.

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.