Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn vastgesteld in de Wet inzake gerechtskosten (Gerichtskostengesetz).

De rechtbank stuurt een betalingsverzoek in de vorm van een factuur. De kosten moeten worden betaald als het verzoek tot inleiding van de procedure wordt ingediend. De voortgang van de procedure hangt echter niet af van de betaling van de gerechtskosten.

Behalve de verzoeker is iedereen aan wie een dergelijke aansprakelijkheid is opgelegd door de rechtbank, of iedereen die aansprakelijkheid draagt in het kader van een schikking, ook aansprakelijk voor de gerechtskosten.

Wat zijn de geldende tarieven?

De specifieke kosten zijn opgenomen in een bijlage (kostenindex - Kostenverzeichnis) bij de Wet inzake gerechtskosten. Punt 1210 van de kostenindex vermeldt een kostentarief van 3,0 voor de Europese procedure voor geringe vorderingen. Indien de procedure vroegtijdig wordt beëindigd, wordt het tarief verlaagd naar 1,0 (punt 1211 van de kostenindex).

De hoogte van het tarief wordt bepaald door de waarde van het geschil, die meestal gelijk is aan de hoogte van de vordering.

Hoeveel moet ik betalen?

Te betalen kosten:

Waarden tot
EUR

3,0 tarief
EUR

1,0 tarief
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Behalve deze vergoedingen moeten er ook andere kosten worden betaald, zoals die van betekening, getuigen, deskundigen en tolken.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Niet betaalde juridische kosten worden met invorderingsprocedures door de kas van het gerecht (Gerichtskasse) geïnd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening die op de factuur wordt vermeld. Op de overschrijving moet het referentienummer staan.

a) Bankoverschrijving

Betaling via een bancaire overschrijving is mogelijk.

b) Creditcard

Betaling met een creditcard is niet mogelijk.

c) Automatische incasso

Betaling via automatische incasso is niet mogelijk.

d) Andere betalingsmethoden (specificeer)

Er zijn geen andere betalingsmethoden.

Wat moet ik na de betaling doen?

De voortgang van de procedure hangt niet af van de betaling.

Laatste update: 05/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.