Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In deel 9 van S.I. nr. 22 (2014) wordt verwezen naar de betaling van gerechtskosten voor documenten die specifiek deel uitmaken van de procedure voor geringe vorderingen. In deel 2 van S.I. nr. 22 (2014) wordt verwezen naar de betaling van gerechtskosten in civiele procedures voor de arrondissementsrechtbank (District Court) die voor beide terreinen gelden.

Sinds kort kunt u via Courts Services Online een account aanmaken om vorderingen (waaronder geringe vorderingen) online op te stellen, te wijzigen, te betalen en in te dienen. Alle burgers en rechtspersonen kunnen van dit systeem gebruikmaken.

Wat zijn de geldende tarieven?

Als u via de griffie voor geringe vorderingen de volgende stukken wilt indienen in verband met de procedure voor geringe vorderingen, moet u daarvoor kosten betalen:

  1. bij het indienen van het initiële verzoek;
  2. bij het indienen van een kennisgeving van geschil met een tegenvordering;
  3. *** bij het indienen van een verzoek tot vernietiging van een vonnis;
  4. *** bij het indienen van een beroepschrift bij het Circuit Court;
  5. *** bij de afgifte van een dagvaarding ("subpoena ad testificandum" of "duces tecum" (dagvaarding van getuige)).

*** Deze stukken worden niet genoemd in deel 9 van S.I. nr. 22 (2014), maar wel in deel 2 van S.I. nr. 22 (2014).

Hoeveel moet ik betalen?

Document

1)

Rechten

2)

Document met stempel

3)

Bij het indienen van een verzoek bij de griffie voor geringe vorderingen

25 EUR

Het verzoek of de Court Fee Card

Bij het indienen van een kennisgeving van geschil met tegenvordering bij de griffie voor geringe vorderingen

25 EUR

De kennisgeving of de Court Fee Card

Bij het indienen van een verzoek tot vernietiging van een vonnis

15 EUR

De kennisgeving of de Court Fee Card

Bij het indienen van een beroepschrift bij het Circuit Court

25 EUR

De kennisgeving of de Court Fee Card

Bij afgifte van een dagvaarding ("subpoena ad testificandum" of "duces tecum" (dagvaarding van getuige))

15 EUR

De oorspronkelijke dagvaarding

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet bij de indiening van het verzoek zijn voldaan, ontvangt de eiser het stuk retour samen met een betalingsverzoek.

Als de gerechtskosten voor de kennisgeving van geschil met een tegenvordering niet zijn voldaan, wordt het stuk beoordeeld om vast te stellen of de verweerder een geldige tegenvordering heeft. Indien JA, dan wordt het stuk aan de verweerder geretourneerd samen met een betalingsverzoek. Indien NEE, dan wordt het stuk aan de verweerder geretourneerd met een toelichting waarom de tegenvordering niet geldig is. De verweerder ontvangt vervolgens een nieuw formulier voor kennisgeving van geschil, dat hij moet invullen en naar de griffie voor geringe vorderingen moet sturen.

Als de gerechtskosten voor het verzoek tot vernietiging van een vonnis niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn voldaan, wordt de voorzitter van de rechtbank daarover ingelicht op de datum van het verzoek. In een besluit kan de Sheriff worden verzocht de oorspronkelijke bij verstek gegeven beslissing ten uitvoer te leggen.

Als de gerechtskosten voor het beroepschrift bij het Circuit Court niet zijn voldaan, wordt het stuk niet naar het Circuit Court doorgestuurd. In een besluit kan de Sheriff worden verzocht de oorspronkelijke beslissing van de rechtbank ten uitvoer te leggen.

Als de gerechtskosten voor de dagvaarding ("subpoena ad testificandum" of "duces tecum" (dagvaarding van getuige)) niet zijn voldaan, is de dagvaarding ongeldig.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Rechten kunnen ter griffie van elke arrondissementsrechtbank op de volgende wijzen worden betaald:

in contanten of per cheque/postwissel/bankoverschrijving ten name van de Chief Clerk

U kunt de rechten ook voldoen door een cheque/postwissel/bankoverschrijving ten name van de Chief Clerk te verzenden naar de desbetreffende arrondissementsrechtbank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Wanneer u een betaling verricht ter griffie van de arrondissementsrechtbank, moet u het betalingsbewijs dat u van de rechtbankmedewerker ontvangt, bewaren en de gestempelde stukken indienen bij de griffie voor geringe vorderingen.

Verricht u de betaling per cheque, postwissel of bankoverschrijving ten name van de Chief Clerk, dan moet u een afschrift van de betaalwijze en het originele bewijs van terpostbestelling bewaren. U heeft deze documenten nodig indien de rechter om een bewijs van betaling vraagt.

Zodra het kantoor voor geringe vorderingen de rechten voor een document ontvangt, wordt dat stuk voorzien van een stempel en wordt het betalingsbewijs in het dossier bewaard.

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.