Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De kosten van gerechtelijke procedures zijn geregeld in de geconsolideerde Wet op de gerechtskosten (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), zoals neergelegd in Presidentieel Besluit nr. 115 van 30 mei 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Wat zijn de geldende tarieven?

In een civiele procedure betaalt elke partij de kosten van haar eigen stukken en de kosten van de voor de procedure vereiste stukken, indien de wet dat van de desbetreffende partij vereist (artikel 8 van de geconsolideerde Wet op de gerechtskosten, Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

De rechten in een civiele vordering zijn als volgt:

  • standaardvergoeding voor het instellen van de vordering
  • kosten van betekening
  • kosten van afschriften.

Hoeveel moet ik betalen?

De verschuldigde bedragen staan vermeld in de artikelen 13 en 30 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 met betrekking tot respectievelijk de standaardvergoeding en het voorschot ter dekking van de kosten voor betekening op verzoek van de rechtbank.

De kosten van afschriften worden geregeld in de artikelen 267 en volgende van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 en staan vermeld in de aan dat besluit gehechte tabellen 6, 7 en 8.

Overeenkomstig artikel 46 van Wet nr. 374/1991 tot oprichting van de vredegerechten (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) is voor stukken en beslissingen waarmee bedragen tot 1 033 EUR zijn gemoeid, alleen de standaardvergoeding verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij niet-betaling van de gerechtskosten zal de rechtbank of een incassobureau (conform de met Equitalia Giustizia SpA gesloten overeenkomst) een betalingsherinnering laten betekenen, met instructies hoe u de standaardvergoeding moet voldoen (artikel 248 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

Bij niet-betaling van de vergoeding voor afschriften en van het conform artikel 30 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 vereiste bedrag, kan de rechtbank besluiten om het stuk niet in ontvangst te nemen (artikel 285 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Verricht u de betaling in Italië via een girorekening, dan moet u formulier F23 gebruiken of zegels die bij een geaccrediteerde tabakshandelaar of detaillist zijn gekocht.

Betalingen vanuit het buitenland kunnen plaatsvinden door overboeking via de bank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling moet u het desbetreffende ontvangstbewijs overleggen aan de rechtbank ten bewijze van de betaling.

Laatste update: 18/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.