Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Inleiding

Voor deze procedure gelden de volgende gerechtskosten:

Tarief A van de tweede bijlage bij afgeleide wetgeving 380.01, Small Claims Tribunal Rules;

Artikel 2 van tarief B van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta, wetboek van rechterlijke organisatie en burgerlijke rechtsvordering.

Griffierechten kunnen niet elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Formulier A - Vorderingsformulier.

Formulier C - Antwoordformulier.

Formulier D - Certificaat betreffende een beslissing in de europese procedure voor geringe vorderingen.

Hoeveel moet ik betalen?

Formulier A - Vorderingsformulier: 40,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor kennisgeving aan elke verweerder.

Formulier C - Antwoordformulier: 25,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor kennisgeving.

Formulier D - Certificaat betreffende een beslissing in de europese procedure voor geringe vorderingen: 20,00 EUR griffierechten.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Het formulier wordt pas na betaling verwerkt.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Het bedrag kan worden overgemaakt op de volgende bankrekening:

Naam rekeninghouder

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (International Bank Account Number)

MT94VALL22013000000050011428265

Nationale bankcode

SORT CODE 22013

Rekeningnummer

50011428265

BIC/SWIFT-code

VALLMTMT

Naam van de bank

BANK OF VALLETTA

Adres bank

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Munteenheid

EUR

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet het ontvangstbewijs van de bank waar de transactie is uitgevoerd, overleggen.

Laatste update: 05/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.