Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsSpaansTsjechischDeensDuitsEstsGrieksEngelsFransItaliaansLetsMalteesPortugeesFins
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten bij civielrechtelijke procedures worden beheerst door de Wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken) van 28 juli 2005 (geconsolideerde tekst: Pools Publicatieblad van 2014, pos. 1025). In de regel zijn gerechtskosten verschuldigd bij indiening van een rechtsvordering, waaronder vorderingen in het kader van procedures die worden beheerst door Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe.

Op grond van titel IV van de Wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken) kan een verzoek tot vrijstelling van gerechtskosten worden ingediend.

Wat zijn de geldende tarieven?

Op de procedure voor geringe vorderingen is een vast tarief van toepassing.

Hoeveel moet ik betalen?

Er wordt een vast bedrag van 100 PLN aangerekend voor de indiening van rechtsvorderingen in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen (artikel 27b van de Wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken)). Hetzelfde tarief wordt in rekening gebracht voor beroepsprocedures (artikel 18 in samenhang met artikel 27b van de Wet).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Krachtens artikel 1262 §, lid 1, van de Wet van 17 november 1964 – Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Pools Publicatieblad nr. 43, pos. 269, zoals gewijzigd), nemen de rechtbanken pas na betaling de processtukken in behandeling. De kosten moeten dus worden betaald bij indiening van een processtuk (rechtsvordering) bij de bevoegde rechtbank of er moet een verzoek om vrijstelling van gerechtskosten worden ingediend.

In onder andere de artikelen 130 en 1302 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt uiteengezet wat de procedurele gevolgen zijn als de kosten voor een processtuk niet worden betaald.

Overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de president van de rechtbank, wanneer het processtuk (waaronder een vordering) niet in behandeling kan worden genomen wegens niet-betaling van de gerechtskosten, de betreffende partij gelasten om die kosten alsnog binnen één week te betalen, bij gebreke waarvan het processtuk wordt geretourneerd. Indien het processtuk is ingediend door een persoon die in het buitenland woont en geen aangewezen vertegenwoordiger heeft in Polen, stelt de president van de rechtbank een termijn vast voor de betaling van de gerechtskosten van ten minste een maand. Indien de gerechtskosten niet binnen deze termijn zijn betaald, wordt het processtuk aan de partij teruggestuurd. Heeft de betaling van de gerechtskosten binnen de gestelde termijn plaatsgevonden, dan zijn met ingang van de datum waarop het processtuk is ingediend, rechtsgevolgen aan dit stuk verbonden.

Op grond van artikel 1302 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een processtuk dat door een advocaat of octrooigemachtigde wordt ingediend zonder dat de gerechtskosten worden betaald, zonder verzoek om betaling worden teruggestuurd, indien het gaat om een vast tarief of een tarief dat afhankelijk is van het door de partij opgegeven bedrag waarover het geschil gaat. Worden de gerechtskosten voor het processtuk echter betaald binnen een week na betekening van de beslissing tot terugzending van het stuk, dan zijn met ingang van de datum waarop het processtuk is ingediend, rechtsgevolgen aan dit stuk verbonden.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De regelingen voor de betaling van de gerechtskosten in civielrechtelijke zaken worden beheerst door en uiteengezet in de Beschikking van het ministerie van Justitie van 31 januari 2006 (Pools Publicatieblad nr. 27, pos. 199) tot uitvoering van bovengenoemde wet op de gerechtskosten (civielrechtelijke zaken).

Gerechtskosten in civielrechtelijke zaken kunnen worden betaald door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de bevoegde rechtbank (rekeninggegevens kunnen rechtstreeks worden opgevraagd bij de rechtbank maar zijn ook te vinden op de website van de rechtbank of op de website van het ministerie van Justitie). De kosten kunnen ook contant worden betaald, rechtstreeks bij de kassa van de rechtbank of in de vorm van gerechtskostenzegels, die bij de kassa van de rechtbank kunnen worden gekocht.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de kosten zijn betaald en eventueel ontbrekende stukken zijn ingediend, onderzoekt de rechtbank de zaak achter gesloten deuren. De rechtbank mag alleen een hoorzitting beleggen in zaken als bedoeld in Verordening 861/2007.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.