Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Schotland zijn de gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen geregeld in

  • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd bij
  • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Schedule 2, Part II, nummers 15 en 38, is van toepassing op Europese geringe vorderingen vanaf 1 april 2019.

Schedule 3, Part II, nummers 15 en 38, is van toepassing op Europese geringe vorderingen vanaf 1 april 2020.

Elektronische betaling van de gerechtskosten is niet mogelijk.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen bij de rechtbank van een Europese geringe vordering via formulier A op grond van Verordening (EG) nr. 861/2007 is een vergoeding verschuldigd die alle gerechtelijke procedures dekt.

Dit omvat ook de kosten van verzending van documenten per post. Wel kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht wanneer de stukken aan de verweerder moeten worden betekend door een functionaris van de Sheriff.

Voor het indienen van een antwoord op de vordering via formulier C worden geen kosten in rekening gebracht.

Het is in de meeste gevallen niet verplicht zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, en de vergoeding dekt dan ook geen advocaatkosten.

Hoeveel moet ik betalen?

De kosten voor het indienen van een Europese geringe vordering bij de rechtbank

  • bedragen momenteel 19 GBP voor vorderingen tot 300 GBP of 250 EUR.
  • De kosten voor alle Europese geringe vorderingen boven dat bedrag bedragen 104 GBP.

Voor betekening van stukken aan de verweerder door een functionaris van de Sheriff wordt een aanvullende administratieve vergoeding van 13 GBP in rekening gebracht, plus de kosten van betekening aan de functionaris van de Sheriff.

Op grond van artikel 8 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd, kan een partij worden vrijgesteld van betaling van de kosten als zij bijvoorbeeld aanspraak kan maken op bepaalde overheidstoelagen of rechtsbijstand voor burgers.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet zijn betaald, zal de rechtbank uw verzoek niet behandelen en hoeft zij ook niets te doen, conform het bepaalde in artikel 3 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten op de volgende manieren betalen:

  • per cheque, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
  • per debetkaart of creditcard - gelieve bij de betreffende rechtbank te controleren welke soorten betaalkaarten worden aanvaard, en of u telefonisch kunt betalen.
  • per postwissel, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
  • contant - u kunt contant geld echter beter niet per post verzenden.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling binnen is, wordt de indiening van de stukken bij de aanvraag via formulier A van Verordening (EG) nr. 861/2007 door de rechtbank aanvaard. De stukken moeten tegelijk met de betaling aan de rechtbank worden verzonden of bij de rechtbank worden afgeleverd. Vervolgens zal de rechtbank formulier B of formulier 1 verstrekken of verzenden, of formulier A aan de verweerder betekenen, als volgende stap in de procedure. U hoeft geen betalingsbewijs te verstrekken.

Laatste update: 04/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.