Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten voor de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn vastgesteld in de Sloveense Wet op de gerechtskosten (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Staatsblad van de Republiek Slovenië) nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), 19/15 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), 30/16 en 10/17–ZPP-E (Wet tot wijziging van de wet op de contentieuze burgerlijke rechtsvordering), hierna de “ZST-1” genoemd); dit is de algemene wet op de gerechtskosten.

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betaalmiddelen, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen. In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken.

Wat zijn de geldende tarieven?

In het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen gelden er eenmalige gerechtskosten voor de gehele procedure. De gerechtskosten komen voor rekening van de eiser en moeten worden betaald op het moment dat het verzoek tot instelling van een procedure bij de rechtbank wordt ingediend.

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van de gerechtskosten die de eiser in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen moet betalen, wanneer hij of zij bij de rechtbank een verzoek tot instelling van een procedure indient, hangt af van de waarde van de vordering:

 • als de waarde van de vordering lager is dan 300 EUR, bedragen de kosten 54 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 301 EUR en 600 EUR ligt, bedragen de kosten 78 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 601 EUR en 900 EUR ligt, bedragen de kosten 102 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 901 EUR en 1 200 EUR ligt, bedragen de kosten 126 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 1 201 EUR en 1 500 EUR ligt, bedragen de kosten 150 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 1 501 EUR en 2 000 EUR ligt, bedragen de kosten 165 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 2 001 EUR en 2 500 EUR ligt, bedragen de kosten 180 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 2 501 EUR en 3 000 EUR ligt, bedragen de kosten 195 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 3 001 EUR en 3 500 EUR ligt, bedragen de kosten 210 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 3 501 EUR en 4 000 EUR ligt, bedragen de kosten 225 EUR,
 • als de waarde van de vordering tussen 4 001 EUR en 4 500 EUR ligt, bedragen de kosten 240 EUR,
als de waarde van de vordering tussen 4 501 EUR en 5 000 EUR ligt, bedragen de kosten 255 EUR.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de eiser de gerechtskosten niet op tijd betaalt, voert de rechtbank de procedure alsnog uit en wordt betaling van de gerechtskosten zo nodig afgedwongen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betaalmiddelen, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen.

In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken, of rechtstreeks via de aanbieder van betaaldiensten of aan de kassa van de rechtbank (contant of via een POS-terminal).

Elke bank heeft een eigen onlinebetaaldienst voor elektronische betalingen.

Degene die de gerechtskosten moet betalen, kan dit vooraf doen, d.w.z. op het moment dat hij of zij het verzoek om inleiding van de procedure indient bij de rechtbank, maar kan er ook voor kiezen het verzoek bij de rechtbank in te dienen en vervolgens te wachten totdat de rechtbank hem of haar een betaalverzoek stuurt met daarin het betreffende bedrag en alle andere gegevens die nodig zijn om de betaling te voldoen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als de gerechtskosten worden betaald onder vermelding van het betreffende referentienummer (dat door de rechtbank op het betaalverzoek wordt meegedeeld aan degene die de kosten moet betalen), hoeft degene die de kosten moet betalen, geen betalingsbewijs aan de rechtbank te verstrekken. In dergelijke gevallen wordt de rechtbank via een speciaal elektronisch banksysteem (UJPnet) in kennis gesteld van de betaling, waarbij het juiste referentienummer cruciaal is voor de identificatie van afzonderlijke betalingen.

Worden de gerechtskosten echter betaald zonder het betreffende referentienummer te vermelden, dan moet degene die de kosten moet betalen, de rechtbank een betalingsbewijs verstrekken. Er zijn geen speciale formele voorwaarden betreffende de geldigheid van dat bewijs. Op basis van dit bewijs controleert de rechtbank zo nodig de betaling van de gerechtskosten op het UJPnet‑platform (met name wanneer de gerechtskosten niet aan de kassa van de rechtbank zijn betaald).

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.