Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Bij het instellen van elk van de ondergenoemde procedures worden de volgende gerechtskosten aangerekend.

Categorie A ………………………………… 900 SEK (1) /…/ burgerrechtelijke procedures overeenkomstig Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (bijlage bij de verordening (1987:452) betreffende tarieven bij gewone rechtbanken).

De gerechtskosten worden betaald aan de rechtbank waar de vordering wordt ingesteld. Het is vooralsnog niet mogelijk de kosten elektronisch via een website te betalen.

(1) Dit bedrag is sinds 1 juli 2014 van toepassing.

Wat zijn de geldende tarieven?

Op de procedure voor geringe vorderingen is slechts één tarief van toepassing, dat wordt betaald als de aanvraag bij de rechtbank wordt ingediend. Voor de procedure of procedurele maatregelen worden geen andere kosten aangerekend.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten bedragen sinds 1 juli 2014 900 SEK. Dit is het totale bedrag dat voor de procedure moet worden betaald.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als u de gerechtskosten niet betaalt nadat u bent verzocht de aanvraag te voltooien door voldoening van het verschuldigde bedrag, neemt de rechtbank uw vordering niet in behandeling en wordt de zaak geseponeerd. Nadat een zaak is geseponeerd is het mogelijk een nieuwe vordering in te dienen met betrekking tot dezelfde aangelegenheid.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten betalen via een elektronische betalingsdienst.

Wat moet ik na de betaling doen?

Nadat de betaling is verricht, hoeft u verder niets te doen. Doorgaans hoeft u ook geen betalingsbewijs over te leggen. De rechtbank koppelt de verrichte betalingen aan de vorderingen die bij haar zijn ingediend. Om de koppeling tussen uw vordering en uw betaling te vergemakkelijken, is het raadzaam om bij betaling uw volledige naam en die van de wederpartij te vermelden. Bewaar altijd de betalingsbevestiging. Deze kan namelijk worden gebruikt om, indien nodig, een betaling te controleren.

Laatste update: 05/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.