Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Vind alle informatie over kosten, beschikbare betaalmiddelen, acties na betaling enz. in het kader van de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen in elke lidstaat.

Bent u voornemens gebruik te maken van de procedure voor geringe vorderingen? Zo ja, gelieve dan nota te nemen van de toepasselijke gerechtskosten. U vindt alle informatie over kosten, beschikbare betaalmiddelen, handelingen na betaling enzovoort, door de desbetreffende nationale vlag elders op deze pagina te selecteren.

Laatste update: 07/07/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.