Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Cypr

Autor treści:
Cypr

Na Cyprze rozporządzeniem proceduralnym w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. jest rozporządzenie proceduralne z 2008 r. dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.