Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpańskiangielskifrancuskirumuński
Swipe to change

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Estonia

Autor treści:
Estonia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Od wniesienia pozwu w sądzie estońskim w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym. Kwestie opłat skarbowych i innych kosztów postępowania regulują kodeks postępowania cywilnego i ustawa o opłatach skarbowych. Opłaty skarbowe i koszty procesu należne sądowi można wnosić wyłącznie przelewem bankowym.

Jakie opłaty są pobierane?

Od wniesienia pozwu pobiera się opłatę skarbową na pokrycie kosztów postępowania.

Ile wynoszą opłaty?

Od wniesienia pozwu w sądzie estońskim w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym. Wysokość opłaty skarbowej zależy od dochodzonej kwoty pieniężnej. Przykładowo w przypadku roszczenia w wysokości 500 euro opłata skarbowa wynosi 100 euro, w przypadku roszczenia w wysokości 1000 euro – 175 euro, w przypadku roszczenia w wysokości 1500 euro – 200 euro, zaś w przypadku roszczenia w wysokości 2000 euro – 225 euro.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłatę skarbową należy wnieść przy składaniu pozwu. W przypadku niewniesienia opłaty skarbowej sąd wyznacza termin zapłaty. Nieuiszczenie opłaty skarbowej w tym terminie skutkuje odrzuceniem pozwu przez sąd.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty skarbowe można wnosić wyłącznie przelewem bankowym. Nie ma możliwości zapłaty kartą kredytową. W przypadku wszystkich płatności na rzecz sądów odbiorcą przelewu jest Ministerstwo Finansów.

Wnosząc opłatę z góry, w tytule przelewu należy jak najdokładniej określić postępowanie, którego dotyczy opłata. Jeżeli opłatę wnosi się za pośrednictwem portalu, np. Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorstw lub publicznego pliku elektronicznego (e-toimik), płatność zawsze otrzymuje niepowtarzalny numer referencyjny powiązany z konkretnym pozwem.

Więcej informacji na temat rachunków do celów uiszczania opłat państwowych i numerów referencyjnych sądów znajduje się na stronie internetowej estońskich sądów.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przekazać sądowi informacje potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej, aby umożliwić zweryfikowanie jej otrzymania. Konieczne są następujące informacje: imię i nazwisko osoby, która wniosła opłatę skarbową, dane banku i rachunku, na który uiszczono opłatę, zapłaconą kwotę oraz datę płatności. Sąd jest w stanie zweryfikować wpłynięcie opłaty drogą elektroniczną, co oznacza, że nie trzeba przedstawiać polecenia przelewu potwierdzającego płatność. W razie konieczności sąd może jednak wezwać do przedstawienia takiego potwierdzenia.

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.