Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Malta

Autor treści:
Malta
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe pobierane w związku z postępowaniem są następujące:

Taryfa A zawarta w drugim załączniku do przepisów uzupełniających 380.01, przepisy dotyczące Trybunału ds. Drobnych Roszczeń.

Art. 2 Taryfy B zawartej w rozdziale 12 Zbioru praw Malty – kodeks organizacji i postępowania cywilnego.

Opłat kancelaryjnych nie można uiścić drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Formularz A – formularz pozwu

Formularz C – formularz odpowiedzi

Formularz D – zaświadczenie dotyczące orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Ile wynoszą opłaty?

Formularz A – formularz pozwu: Opłata kancelaryjna wynosi 40,00 euro, opłata za powiadomienie każdego pozwanego wynosi 7,20 euro.

Formularz C – formularz odpowiedzi: Opłata kancelaryjna wynosi 25,00 euro, opłata za powiadomienie wynosi 7,20 euro.

Formularz D – zaświadczenie dotyczące orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń: Opłata kancelaryjna wynosi 20,00 euro.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Formularz rozpatruje się dopiero po dokonaniu płatności.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę sądową można wnieść na podany poniżej rachunek bankowy:

Nazwa posiadacza rachunku

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Krajowy kod banku

SORT CODE 01100

Numer rachunku

40001EUR-CMG5-001-H

Kod BIC/SWIFT

MALTMTMT

Nazwa banku

CENTRAL BANK OF MALTA

Adres banku

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Waluta, w jakiej prowadzony jest rachunek

EUR

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przedstawić dowód zapłaty wystawiony przez bank, w którym dokonano płatności.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.