Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Malta

Autor treści:
Malta

Wprowadzenie

Opłaty sądowe pobierane w związku z postępowaniem są następujące:

taryfa A zawarta w drugim załączniku do przepisów uzupełniających 380.01, przepisy dotyczące Trybunału ds. Drobnych Roszczeń;

art. 2 Taryfy B zawartej w rozdziale 12 Zbioru praw Malty – kodeks organizacji i postępowania cywilnego.

Opłat kancelaryjnych nie można uiścić drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Formularz A – formularz pozwu

Formularz C – formularz odpowiedzi

Formularz D – zaświadczenie dotyczące orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.

Ile wynoszą opłaty?

Formularz A – formularz pozwu: opłata kancelaryjna wynosi 40,00 euro, opłata za powiadomienie każdego pozwanego wynosi 7,20 euro.

Formularz C – formularz odpowiedzi: opłata kancelaryjna wynosi 25,00 euro, opłata za powiadomienie wynosi 7,20 euro.

Formularz D – zaświadczenie dotyczące orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń: opłata kancelaryjna wynosi 20,00 euro.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Formularz rozpatruje się dopiero po dokonaniu płatności.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę sądową można wnieść na podany poniżej rachunek bankowy:

Nazwa posiadacza rachunku

Agencja Służb Sądowych

IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego)

MT94VALL22013000000050011428265

Krajowy kod banku

SORT CODE 22013

Numer rachunku

50011428265

Kod BIC/SWIFT

VALLMTMT

Nazwa banku

BANK OF VALLETTA

Adres banku

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Waluta, w jakiej prowadzony jest rachunek

EURO

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przedstawić dowód zapłaty wystawiony przez bank, w którym dokonano płatności.

Ostatnia aktualizacja: 05/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.