NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Austria

Mai multMai puțin

Pe această pagină puteți găsi informații privind taxele judiciare aplicabile în Austria.

Conținut furnizat de
Austria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, documentul de inițiere a procedurii este denumit cerere (Klage), astfel cum este prevăzut și în legislația națională. Prin urmare, legislația austriacă privind taxele judiciare nu conține o dispoziție națională separată pentru cererile depuse în temeiul acestui regulament. În ceea ce privește cererea și procedurile ulterioare în primă instanță, se aplică punctul 1 privind taxele (Tarifpost 1) din Legea austriacă privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz), care se aplică tuturor procedurilor judiciare civile naționale.

Ce taxe sunt aplicabile?

Pentru această procedură se aplică punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare, în conformitate cu nota 1 de la Punctul 1 privind taxele din aceeași lege. Această taxă forfetară se plătește indiferent dacă procedura judiciară este finalizată sau nu. Se aplică reduceri numai în cazul în care cererea este imediat retrasă sau respinsă înainte de a-i fi notificată sau comunicată părții adverse (reducere la un sfert din cuantumul taxei) (nota 3 de la punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare) sau dacă se ajunge la o tranzacție judiciară legală în cadrul primei ședințe de judecată (reducere la jumătate din cuantumul taxei). (nota 2 de la punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare) În conformitate cu sistemul taxelor judiciare din Austria, numai cererea de chemare în judecată (în acest caz, cererea din cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) face obiectul unei taxe în cadrul procedurilor judiciare civile în primă instanță. Nu există taxe judiciare suplimentare pentru procedurile ulterioare derulate în primă instanță.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Legea privind taxele judiciare, obligația de plată a taxei judiciare izvorăște la depunerea cererii. Dacă acțiunea este extinsă ulterior, obligația de plată a taxei izvorăște odată cu depunerea înscrisurilor prin care se extinde obiectul acțiunii. În cadrul negocierilor, obligația de plată izvorăște odată cu înregistrarea prelungirii cererii sau a unei înțelegeri care depășește obiectul cererii inițiale. Taxa trebuie plătită în acest moment. Cererile de scutire de la plata taxelor judiciare trebuie, de asemenea, depuse cu titlu de asistență judiciară (Verfahrenshilfe) cel mai târziu până la această dată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de această scutire.

Reexaminarea hotărârii în temeiul articolului 18 din regulament este gratuită.

Cât trebuie să plătesc?

Calcularea taxelor judiciare pentru procedurile în primă instanță depinde de valoarea obiectului cererii (suma în litigiu, astfel cum este indicată în cerere sau, ulterior, în prelungirea cererii) și de numărul părților. Cu titlu ilustrativ, a se vedea mai jos tabelul complet al cuantumului taxelor prevăzute la punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare (valabile la 1 august 2017; Legea privind taxele judiciare):

Punctul 1 privind taxele

Valoarea obiectului cererii

Taxa care trebuie plătită

nu depășește

150 EUR

23 EUR

depășește

150 EUR, dar nu depășește

300 EUR

45 EUR

depășește

300 EUR, dar nu depășește

700 EUR

64 EUR

depășește

700 EUR, dar nu depășește

2 000 EUR

107 EUR

depășește

2 000 EUR, dar nu depășește

3 500 EUR

171 EUR

depășește

3 500 EUR, dar nu depășește

7 000 EUR

314 EUR

depășește

7 000 EUR, dar nu depășește

35 000 EUR

743 EUR

depășește

35 000 EUR, dar nu depășește

70 000 EUR

1 459 EUR

depășește

70 000 EUR, dar nu depășește

140 000 EUR

2 919 EUR

depășește

140 000 EUR, dar nu depășește

210 000 EUR

4 380 EUR

depășește

210 000 EUR, dar nu depășește

280 000 EUR

5 840 EUR

depășește

280 000 EUR, dar nu depășește

350 000 EUR

7 299 EUR

depășește

350 000 EUR

1,2 % din valoarea litigiului, plus 3 488 EUR

Dacă există mai mult de două părți, se poate percepe o suprataxă de 10% - 50% în conformitate cu articolul 19a din Legea privind taxele judiciare.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul întârzierii plății, se percepe o penalizare fixă de 22 EUR (cuantum valabil la 1 august 2017), în temeiul articolului 31 din Legea privind taxele judiciare. Cu toate acestea, plata cu întârziere a taxei judiciare nu are nicio influență asupra derulării procedurii civile în sine. Procedurile judiciare nu depind de plata taxelor judiciare - acestea se derulează complet independent.

Recuperarea taxelor judiciare de către autoritatea judiciară este reglementată de Legea austriacă privind recuperarea cheltuielilor judiciare (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Dacă autoritatea judiciară trebuie să emită un ordin de plată (un titlu executoriu pentru recuperarea taxei judiciare) în conformitate cu articolul 6a din Legea privind taxele judiciare, întrucât taxa judiciară nu a fost achitată, se aplică o taxă suplimentară de 8 EUR (cuantum valabil la 1 ianuarie 2014).

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Modalitatea de plată este reglementată în articolul 4 din Legea privind taxele judiciare. În conformitate cu articolul 4, taxele pot fi plătite prin card bancar cu funcție ATM sau prin card de credit, prin depozit sau prin transfer bancar în contul instanței competente sau prin plată în numerar la aceeași instanță. Datele bancare ale instanței în cauză sunt disponibile pe site-ul Ministerului Federal al Justiției, la fila „Instanțe de judecată” (Gerichte).

În plus, toate taxele pot fi plătite și prin debit direct dacă instanța (sau, în general, sistemul judiciar austriac) a fost autorizată să încaseze taxele judiciare dintr-un cont notificat de partea care datorează taxele și să le depună în contul unei instanțe. În acest caz, cererea (în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) trebuie să indice contul din care urmează să fie încasate taxele și autorizația de a le încasa, de exemplu prin includerea referinței „Gebühreneinzug!” sau „AEV!”. Pentru o autorizare limitată, cererea poate indica, de asemenea, suma maximă care urmează să fie debitată [articolele 5 și 6 din Ordonanța privind debitul direct (Abbuchungs-und Einziehungs-Verordnung)].

La depunerea cererii în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă prin utilizarea sistemului austriac e-Justiție (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), taxele trebuie plătite prin debit direct. În acest caz, nu se poate indica un plafon al sumei care urmează să fie debitată.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

În cazul în care autoritățile federale au dreptul să solicite taxe judiciare la depunerea cererii (în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) și nu există o autorizație de debit direct, atunci dovada că taxa a fost achitată (dovada transferului) trebuie anexată la cerere (articolul 4 din Legea privind taxele judiciare). Dacă plata se efectuează cu cardul bancar, cardul de credit, prin depunere sau transfer în contul instanței competente sau prin debit direct din contul părții în cauză, Agenția Federală pentru Contabilitate din Austria informează autoritatea judiciară cu privire la încasarea plăților efectuate în contul instanței la o dată ulterioară. Procedura aferentă notificării privind plata taxelor se încheie atunci când se furnizează dovada plății (integrale).

În cazul unei plăți excedentare, se poate depune o cerere de rambursare a taxelor judiciare plătite în plus [articolul 6c alineatul (1) punctul (1) din Legea privind recuperarea plăților judiciare] în termen de cinci ani.

Ultima actualizare: 17/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.