Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Acest subiect este reglementat de articolele 1017-1022 din Codul judiciar belgian (Code judiciaire) și de articolul 953 din acest cod în ceea ce privește plata taxelor pentru martori. Chestiunea este reglementată și de Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), în special de articolul 142 și următoarele și de articolul 268 și următoarele, în ceea ce privește taxele de înregistrare.

Ce taxe sunt aplicabile?

Articolul 1018 din Codul judiciar belgian specifică în ce constau cheltuielile:

1° Taxe de grefă, de înregistrare și diverse taxe. Taxele de grefă includ taxele de punere pe rol, de redactare și pentru copii certificate (a se vedea articolul 268 și următoarele din Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia). Taxa de punere pe rol este cuprinsă între 30 EUR și 100 EUR, în funcție de instanță. Taxa de redactare este de 35 EUR.

Taxele de înregistrare trebuie achitate pentru hotărârile în cauze în care valoarea principalului este mai mare de 12 500 EUR (excluzând taxele judiciare). Acestea sunt stabilite la 3% din această sumă. Prin urmare, taxele nu trebuie achitate în cazul cererilor cu valoare redusă;

2° Costul, remunerațiile și salariile datorate pentru actele judiciare.

3° Costul unei copii certificate a hotărârii judecătorești: între 0,85 EUR și 5,75 EUR/pagină;

4° Cheltuielile pentru orice mijloc de a oferi sau de a obține probe, inclusiv taxele pentru experți și alte taxe pentru martori. Decretul regal din 27 iulie 1972 stabilește această taxă la 200 de franci/martor, echivalentul în prezent a 5 EUR. La această sumă se adaugă o indemnizație pentru cheltuieli de deplasare (0,0868 EUR/kilometru).

În cazul în care este solicitat un martor expert, acesta își poate stabili în mod liber taxele și onorariile percepute. Cu toate acestea, metoda de calcul trebuie să fie indicată în mod clar și suma poate, dacă este cazul (atunci când cheltuielile au fost efectuate în mod inutil, de exemplu), să fie redusă de către judecător în momentul impunerii detaliate a taxelor judiciare.

5° Cheltuielile de deplasare și de ședere ale magistraților, ale grefierilor și ale părților, în cazul în care deplasarea a fost dispusă de judecător, precum și cheltuielile pentru acte, în cazul în care acestea au fost întocmite numai în vederea procesului.

6° indemnizația de procedură (articolul 1022 din Codul judiciar). Aceasta este plătită de partea căzută în pretenții și este o contribuție fixă la cheltuielile și onorariile părții care are câștig de cauză. Sumele se bazează pe indicele prețurilor de consum și vor fi majorate sau reduse cu 10% dacă indicele crește sau scade cu 10 puncte procentuale.

Valoarea cererii de despăgubire

Suma
de bază

Suma
minimă

Suma
maximă

până la 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR - 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR - 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Tribunalul pentru litigii de muncă (regim derogatoriu)

Valoarea cererii de despăgubire

Suma
de bază

Suma
minimă

Suma
maximă

până la 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

până la 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

până la 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Onorariul, remunerația și cheltuielile pentru ombudsmanul desemnat, în conformitate cu articolul 1734 din Codul judiciar belgian.

Cât trebuie să plătesc?

Având în vedere cele de mai sus, suma plătită va depinde în totalitate, de la caz la caz, de o serie de factori, de exemplu: dacă aveți sau nu câștig de cauză, dacă au fost solicitați martori experți, dacă au fost citați alți martori, dacă magistrații au fost nevoiți să călătorească în străinătate, dacă a fost necesară intervenția unui ombudsman etc.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Taxele de grefă trebuie plătite în avans; în caz contrar, cauza nu este înscrisă pe rol.

Martorii experți solicită întotdeauna plata unui avans înainte de a-și începe activitatea.

În cazul în care solicitați audierea unui martor, trebuie să înaintați grefierului, înainte de audiere, suma datorată. În cazul în care nu efectuați plata, se va considera că renunțați la audierea martorului.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Plata poate fi efectuată prin intermediul unui ordin de transfer credit sau de plată, prin transfer electronic, în numerar sau prin cec pe numele grefei (la această ultimă metodă pot recurge doar practicienii în domeniul dreptului și executorii judecătorești).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Toate dovezile de plată trebuie păstrate într-un loc sigur, astfel încât să poată fi prezentate imediat la cerere.

Ultima actualizare: 26/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.