Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Dispozițiile privind plata taxelor judiciare și a onorariilor în cadrul procedurilor civile sunt stabilite în Codul de procedură civilă, respectiv în baremul taxelor de stat percepute de instanțele de judecată în temeiul Codului de procedură civilă (GPK).

Codul de procedură civilă:

„Capitolul opt. Taxe și onorarii, secțiunea I – Costul procedurii

Costul procedurii
Articolul 68. Valoarea monetară a obiectului cauzei reprezintă costul procedurii.

Costul procedurii
Articolul 69. (1) Valoarea costului procedurii este:
1. în cadrul litigiilor care au ca obiect creanțe monetare: suma solicitată;

Stabilirea costului procedurii:
Articolul 70. (1) Costul procedurii este specificat de reclamant. Costul procedurii poate fi contestat, fie de către pârât, fie de către instanță, acționând din oficiu, cel târziu în cursul primei audieri pentru examinarea cauzei. În cazul unei discrepanțe între costul indicat și costul real, instanța stabilește costul procedurii.
(2) Hotărârea instanței prin care se majorează costul procedurii face obiectul unei contestații printr-un recurs interlocutoriu.
(3) În cazul în care costul procedurii este dificil de apreciat în momentul introducerii acțiunii, instanța stabilește un cost aproximativ al procedurii și, ulterior, se percepe o taxă suplimentară sau taxa excedentară este restituită în funcție de costul stabilit de instanță atunci când soluționează cauza.

Secțiunea II. Taxe de stat și onorarii

Răspunderea pentru taxe și onorarii
Articolul 71. (1) În scopul soluționării cauzei, se percep taxe de stat asupra costului procedurii și taxe judiciare. În cazul în care costul procedurii nu poate fi apreciat, cuantumul taxei de stat este stabilit de instanță.

Taxele de stat
Articolul 73. (3) Taxele de stat se percep, în conformitate cu un barem adoptat de Consiliul de Miniștri, atunci când se prezintă o cerere de protecție sau de facilitare și atunci când se emite documentul pentru care se percepe o taxă.

Anexele care însoțesc cererea
Articolul 128. Următoarele documente se prezintă împreună cu cererea:
1. procura, în cazul în care declarația este depusă de un mandatar;
2. dovada plății taxelor de stat și a onorariilor, în cazul în care se datorează astfel de taxe de stat și onorarii;
3. copii ale cererii și ale anexelor acesteia, în funcție de numărul pârâților.

Verificarea cererii
Articolul 129. (1) Instanța verifică conformitatea cererii.
(2) În cazul în care cererea nu este conformă cu cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (1) și la articolul 128, reclamantului i se pune în vedere să remedieze neconformitățile în decurs de o săptămână și este informat cu privire la posibilitatea de a recurge la asistență judiciară, în caz de nevoie și în cazul în care are dreptul la o astfel de asistență. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată și nu este cunoscută de instanță, comunicarea se efectuează prin afișarea, timp de o săptămână, a unei notificări într-un loc desemnat în acest scop, la sediul instanței.
(3) În cazul în care reclamantul nu remediază neconformitățile, cererea și anexele se returnează, iar în cazul în care adresa este necunoscută, cererea rămâne la biroul instanței, la dispoziția reclamantului. Împotriva returnării cererii poate fi formulat un recurs interlocutoriu fără a se prezenta o copie pentru serviciu.”

Baremul taxelor de stat percepute de instanțele de judecată în temeiul Codului de procedură civilă
„Secțiunea I
Taxe percepute în cadrul procedurilor judiciare
Articolul 1. Pentru o cerere, o cerere reconvențională sau o cerere formulată de un terț cu drepturi independente se percepe o taxă egală cu 4% din costul procedurii, dar nu mai mică de 50 BGN.”

Taxele judiciare se plătesc numai prin transfer bancar într-un cont al instanței.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxele de stat sunt percepute în momentul introducerii acțiunii. Reclamantul trebuie să anexeze la cerere dovada plății oricăror taxe de stat și onorarii datorate.

Cât trebuie să plătesc?

Taxa de stat în Republica Bulgaria pentru astfel de acțiuni este de 4% din costul procedurii, dar nu mai mică de 50 BGN.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care reclamantul nu anexează la cerere dovada plății taxelor de stat datorate în momentul introducerii acțiunii, instanța va transmite reclamantului o comunicare prin care îi va solicita să plătească taxele de stat în termen de o săptămână. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată și nu este cunoscută de instanță, comunicarea se efectuează prin afișarea, timp de o săptămână, a unei notificări într-un loc desemnat în acest scop, la sediul instanței.
În cazul în care reclamantul nu remediază neconformitățile, cererea și anexele se returnează, iar în cazul în care adresa este necunoscută, cererea rămâne la biroul instanței, la dispoziția reclamantului. În astfel de cazuri, acțiunea este respinsă.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxele judiciare se plătesc numai prin transfer bancar într-un cont al instanței, iar documentul de plată trebuie să fie prezentat, prin intermediul grefei, judecătorului/completului de judecată care examinează cauza. Taxele judiciare nu pot fi plătite în numerar la casieria instanței. Fiecare instanță are un contract cu o bancă care furnizează servicii instanței. Conturile bancare pot fi găsite pe site-ul oficial al instanței.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Taxele judiciare se plătesc numai prin transfer bancar într-un cont al instanței, iar documentul de plată trebuie să fie prezentat, prin intermediul grefei, judecătorului/completului de judecată care examinează cauza.

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.