Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Introducere

Ce taxe trebuie să plătesc?

Care este cuantumul acestora?

Care sunt consecințele achitării cu întârziere a taxelor?

Cum și unde plătesc taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit taxele?

Introducere

Taxele judiciare sunt reglementate de Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare. În anexa la lege este prevăzut un barem al taxelor, care constituie venituri la bugetul de stat.

Taxele se plătesc prin transfer bancar în contul instanței competente. Taxele care nu depășesc suma de 5 000 CZK pot fi plătite și prin intermediul timbrelor fiscale.

Ce taxe trebuie să plătesc?

În cadrul procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă, taxele judiciare trebuie plătite în conformitate cu reglementările generale. Aceleași reguli se aplică și în cazul altor proceduri civile.

Care este cuantumul acestora?

Cuantumul taxelor de procedură este stabilit ca sumă fixă sau ca procent, în cazul taxelor a căror bază este exprimată ca valoare monetară. Taxele exprimate ca procent se calculează înmulțind baza de calcul a taxei cu tipul de taxă aplicabilă. Taxele individuale sunt prevăzute în baremul taxelor anexat la Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare.

În cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, este relevantă regula fundamentală bazată pe criteriul plății. Pentru o cerere de deschidere a unei proceduri judiciare civile privind o plată de până la 20 000 CZK, taxa este de 1 000 CZK.

Care sunt consecințele achitării cu întârziere a taxelor?

Dacă taxa de procedură care trebuie plătită la momentul depunerii unei cereri de sesizare a instanței, a unei căi de atac, a unui recurs în casație sau a unei contestații în anulare nu a fost achitată, instanța stabilește un termen de plată a acesteia de cel puțin 15 zile și îi solicită plătitorului să o achite. În mod excepțional, instanța poate stabili un termen de plată mai scurt. Dacă termenul acordat a expirat, iar plătitorul nu a achitat taxa, instanța suspendă procedura. Plata taxei după expirarea termenului nu va fi luată în considerare.

Dacă instanța care soluționează calea de atac constată că taxa care trebuie plătită la momentul introducerii căii de atac nu a fost achitată, îi solicită plătitorului să o achite într-un termen de cel puțin 15 zile. În mod excepțional, instanța care soluționează calea de atac poate stabili un termen de plată mai scurt. Dacă termenul acordat a expirat, iar plătitorul nu a achitat taxa, instanța care soluționează calea de atac suspendă procedura. Plata taxei după expirarea termenului nu va fi luată în considerare. Procedura în fața instanței care soluționează calea de atac se aplică mutatis mutandis.

Dacă decizia de suspendare a procedurii pe motiv de neachitare a taxei devine definitivă, obligația de plată se stinge.

Cum și unde plătesc taxele judiciare?

Taxele se plătesc prin transfer bancar în contul instanței competente. Datele bancare sunt publicate pe site-ul web al fiecărei instanțe, accesibil de pe portalul https://www.justice.cz/. Taxele care nu depășesc suma de 5 000 CZK pot fi plătite și prin intermediul timbrelor fiscale.

Cauzele referitoare la taxele de procedură sunt judecate de instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță.

Ce fac după ce am plătit taxele?

Prin transferul de bani în contul bancar al instanței competente sau prin furnizarea de timbre fiscale instanței competente, este îndeplinită obligația plătitorului de a plăti taxe judiciare. Nu trebuie să prezentați alte documente în instanță.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.