În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Solicitantul poate invoca Regulamentul privind cererile cu valoare redusă pentru a iniția o acțiune cu privire la o sumă de cel mult 2 000 EUR (fără să se ia în considerare toate dobânzile, cheltuielile și alte costuri) împotriva unui pârât într-o cauză transfrontalieră. O cauză are caracter transfrontalier în cazul în care cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru diferit de statul membru al instanței sesizate. Procedura poate fi utilizată atât pentru creanțele având ca obiect plata unei sume de bani, cât și pentru cele neevaluabile în bani, atât în materie civilă, cât și în materie comercială. În Anglia și în Țara Galilor procedurile de acest tip nu pot fi inițiate decât la tribunal (County Court), nu și la Înalta Curte (High Court).

Ce fel de taxe se plătesc?

Taxele judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt aceleaşi ca cele prevăzute pentru cererile cu valoare redusă de la nivel național.

Pentru a depune o cerere în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă solicitantul trebuie să achite taxele judiciare corespunzătoare. În cazul în care doriți să plătiți cu cartea de debit sau de credit, trebuie să comunicați datele cărții în anexa la „Formularul A - Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă” (Appendix to “European Small Claims Procedure, Form A”).

În cazul în care este necesar să se desfășoare o audiere, se va percepe, de asemenea, o taxă specifică.

În cazul în care va fi necesară executarea unei hotărâri pronunțate în cadrul unei astfel de proceduri, solicitantul va trebui să achite o taxă judiciară suplimentară. Puteți consulta informații mai detaliate privind tipurile de proceduri disponibile pe paginile dedicate procedurilor de executare silită din Anglia și Țara Galilor.

Cât va trebui să plătesc?

Taxele judiciare în vigoare în Anglia și Țara Galilor pot fi consultate în broșura EX50 - Civil and Family Court Fees

Din considerente de claritate, taxele pentru cererile cu valoare redusă indicate în tabelul de mai jos sunt cele valabile începând cu 17 noiembrie 2016. Este posibil să se aducă modificări taxelor judiciare, motiv pentru care este indicat să verificați de fiecare dată, adresându-vă instanței, reprezentantului dumneavoastră legal și oricăror alte persoane sau organizații implicate, dacă cuantumul taxei este încă valabil. Aceste taxe sunt exprimate în lire sterline (GBP); pentru a calcula echivalentul în euro trebuie efectuată o conversie la cursul din ziua în care doriți să depuneți cererea.

1.1 Taxele care trebuie plătite la deschiderea procedurilor (inclusiv în cazul procedurilor inițiate după autorizarea deschiderii acestora, cu excepția litigiilor pentru care este sesizat CCBC de către utilizatorii acestui centru sau a litigiilor înaintate de utilizatori ai Money Claim OnLine) în vederea recuperării unei sume de bani, în cazul în care suma solicitată:

Taxa de achitat (£)

a) nu depășește 300 £

35£

b) depășește 300£, dar este sub 500£

50£

c) depășește 500£, dar este sub 1 000£

70£

d) depășește 1 000£, dar este sub 1 500£

80£

e) depășește 1 500£, dar este sub 3 000£

115£

În cazul în care va avea loc o audiere, este posibil ca solicitantul să aibă de plătit o taxă suplimentară.

Taxa de achitat pentru desfășurarea unei audieri în cadrul unei proceduri privind o cerere cu valoare redusă, în cazul în care suma solicitată:

i) nu depășește 300 £

25£

ii) depășește 300£, dar este sub 500£

55£

ii) depășește 500£, dar este sub 1 000£

80£

iii) depășește 1 000£, dar este sub 1 500£

115£

iv) depășește 1 500£, dar este sub 3 000£

170£

Dacă doriți să obțineți executarea silită a creanței veți avea de achitat o taxă suplimentară.

Pentru a sesiza instanța trebuie să plătiți o taxă judiciară. În diferitele etape ale acțiunii în instanță veți avea de achitat taxe judiciare suplimentare. Este posibil să îndepliniți condițiile necesare pentru a obține o „scutire de la plata taxei” (în funcție de situația dumneavoastră personală), ceea ce înseamnă că nu aveți de plătit nicio taxă judiciară sau că puteți plăti numai o parte din cuantumul acesteia. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă plătibilă pe parcursul procesului în instanță. Astfel, dacă solicitați, de exemplu, scutirea de taxe atunci când depuneți prima cerere, nu veți fi scutit decât de la plata taxelor judiciare aferente acestei prime etape. Această măsură se explică prin faptul că situația dumneavoastră personală poate evalua pe durata procesului și este posibil să nu mai îndepliniți condițiile pentru a beneficia de scutire într-o etapă ulterioară. Dimpotrivă, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe în timpul judecării cauzei.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă solicitantul nu completează corect datele relevante ale cărții de credit sau dacă plata nu este efectuată dintr-un motiv sau altul, instanța judecătorească îi va trimite formularul B (Form B) “Request by the court or tribunal to complete and/or rectify the claim form” („Cerere din partea instanței de a completa și/sau a rectifica formularul de cerere”), cerându-i să furnizeze datele unei cărți de credit valabile, pentru a face posibilă plata taxelor judiciare. Dacă nu se primește plata sumei solicitate acțiunea în instanță nu își urmează cursul.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Pentru achitarea taxei judiciare trebuie să se comunice instanței datele corecte necesare pentru efectuarea plății. La deschiderea procedurii, datele relevante ar trebui să fie furnizate în anexa la „Formularul A - Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă” (“European Small Claims Procedure, Appendix to Form A”).

Plata se efectuează, de obicei, cu cartea de debit/credit. Este posibil ca instanța sesizată să nu dispună de toate modalitățile de plată prevăzute în formularul A. Reclamantul ar trebui să contacteze instanța și să verifice care sunt modalitățile de plată ce pot fi utilizate.

Plata poate fi efectuată și prin telefon, cu cartea de credit. Numeroase instanțe dispun de echipamentele necesare pentru a efectua plăți cu cardul în acest mod, dar este indicat să se ia mai întâi legătura cu instanța sesizată pentru a obține confirmarea acestei posibilități.

Numai persoanele care dispun de o adresă în Regatul Unit pot efectua plăți electronice.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

În cazul în care cererea a fost corect prezentată, instanța va notifica sau comunica pârâtului formularul de cerere (cu eventualele documente însoțitoare), împreună cu formularul de răspuns la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă (European Small Claims Procedure Answer FormForm C) (formularul C). În același timp reclamantului i se trimite o notificare a deschiderii procedurii, însoțită de chitanța de confirmare a operațiunii de plată.

Chitanța va avea, în general, un format de 8x12 cm; în partea de sus se indică denumirea și adresa poștală a instanței, iar în partea de jos se indică suma plătită, însoțită de data și ora efectuării plății.

Pentru mai multe informații, a se consulta European Union cross-border claims (Litigiile transfrontaliere în Uniunea Europeană).

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.