Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Normele care reglementează taxele judiciare care trebuie plătite în cadrul procedurilor inițiate în Ungaria în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt prevăzute în Legea nr. XCIII din 1990 privind taxele. Conform acestor norme, în momentul inițierii procedurii, trebuie plătită o taxă egală cu 6 % din valoarea creanței, fie prin achiziționarea unui timbru fiscal de la oficiul poștal, fie prin plata taxei către autoritatea fiscală de stat. Taxa poate fi, de asemenea, plătită autorității fiscale de stat prin transfer bancar.

Ce taxe sunt aplicabile?

Atunci când se inițiază proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă, trebuie plătite taxe judiciare.

Cât trebuie să plătesc?

În cazul creanțelor monetare, trebuie plătită o taxă egală cu 6 % din valoarea creanței, excluzând taxele suplimentare (dobânzi, costuri), în timp ce în cazul creanțelor nemonetare, trebuie plătită o taxă egală cu 6 % din valoarea estimată a creanței, dar nu mai mică de 15 000 HUF. În cazul creanțelor monetare în altă monedă decât forintul, taxa se plătește pentru valoarea creanței la cursul valutar mediu al băncii centrale aplicabil la data depunerii cererii.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Solicitanții care nu achită taxa în momentul inițierii procedurii primesc o cerere de plată din partea instanței. În cazul în care solicitantul nu se conformează în termenul dat, instanța va respinge cererea.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

  1. Taxa de procedură poate fi plătită prin achiziționarea unui timbru fiscal. Timbrele fiscale pot fi achiziționate de la oficiile poștale. În cazul în care taxa de procedură este plătită prin achiziționarea unui timbru fiscal, suma este rotunjită în sus sau în jos, astfel încât niciun rest sub 50 HUF nu este luat în considerare, în timp ce orice rest peste 50 HUF este socotit la valoarea de 100 HUF.
  2. De asemenea, solicitantul poate plăti taxa de procedură pe baza unui calcul efectuat de către autoritatea fiscală de stat. În acest caz, formularul de cerere trebuie trimis, împreună cu o copie, autorității fiscale de stat. Taxa calculată poate fi plătită utilizând un ordin de plată furnizat de autoritatea fiscală de stat sau prin transfer în contul specificat de autoritatea fiscală de stat ori, dacă este posibil, prin card bancar. Pentru calcularea taxei de procedură, formularul de cerere poate fi depus la orice direcție fiscală județeană (din capitală) a Autorității Naționale Fiscale și Vamale (Nemzeti Adóv és Vámhivatal).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

  1. În cazul în care taxa de procedură este plătită prin achiziționarea unui timbru fiscal, acesta trebuie aplicat pe cerere, iar cererea trebuie înaintată apoi instanței. Timbrul fiscal aplicat pe cerere nu trebuie modificat sau marcat de către client în niciun fel.
  2. În cazul în care taxa de procedură este plătită pe baza unui calcul, autoritatea fiscală de stat certifică pe cerere faptul că cererea a fost prezentată în scopul calculării taxei, după care cererea poate fi înaintată instanței.
Ultima actualizare: 08/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.