Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Partea 9 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014 se referă la plata taxelor judiciare pentru documentele specifice procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă. Partea 2 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014 se referă la plata taxelor judiciare în cadrul procedurilor civile ale tribunalului districtual și care sunt comune ambelor domenii.

Recent, serviciile online ale instanțelor - Courts Services Online au introdus, de asemenea, servicii online care vă permit să creați, să consultați, să plătiți și să depuneți cereri, inclusiv cereri cu valoare redusă, după crearea unui cont. Sistemul este deschis tuturor persoanelor fizice și juridice.

Ce fel de taxe se plătesc?

Trebuie plătite taxe la depunerea următoarelor documente în legătură cu cererile cu valoare redusă la grefierul responsabil de cererile cu valoare redusă:

  1. la depunerea cererii inițiale;
  2. la depunerea unei notificări de litigiu cu cerere reconvențională;
  3. *** la depunerea unei cereri de anulare a unei hotărâri;
  4. *** la depunerea unei cereri de recurs la Tribunalul de Circuit (Circuit Court);
  5. *** la emiterea citației sub forma de Subpoena Ad Testificandum sau Duces Tecum (citarea martorului).

*** Aceste documente nu sunt menționate în partea 9 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014, însă figurează în partea 2 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014.

Cât va trebui să plătesc?

Rubrică

(1)

Taxă

(2)

Document care trebuie ștampilat

(3)

La depunerea unei cereri la grefierul responsabil cu cererile cu valoare redusă

25,00 EUR

Cererea sau cardul pentru taxe judiciare

La depunerea unei notificări de litigiu cu cerere reconvențională la grefierul responsabil cu cererile cu valoare redusă

25,00 EUR

Notificarea sau cardul pentru taxe judiciare

La depunerea unei cereri de anulare a unei hotărâri

15,00 EUR

Notificarea sau cardul pentru taxe judiciare

La depunerea unei cereri de recurs la Tribunalul de Circuit

25,00 EUR

Notificarea sau cardul pentru taxe judiciare

La emiterea citației sub forma de Subpoena Ad Testificandum sau Duces Tecum (citarea martorului)

15,00 EUR

Prima citație

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea cererii, actul este returnat reclamantului și se solicită plata.

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea unei notificări de litigiu cu cerere reconvențională, documentul respectiv este evaluat pentru a se determina dacă cererea reconvențională a pârâtului este valabilă. Dacă răspunsul este DA, documentul este returnat pârâtului și se solicită plata. Dacă răspunsul este NU, documentul este returnat pârâtului și se explică de ce cererea reconvențională nu este valabilă. Se pune la dispoziția pârâtului un nou formular de notificare de litigiu, care trebuie completat și returnat grefierului responsabil cu cererile cu valoare redusă.

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea unei cereri de anulare a unei hotărâri în termenul prevăzut, judecătorul care prezidează va fi informat în legătură cu acest fapt la data depunerii cererii. Se poate emite un decret în atenția executorului judecătoresc (sheriff) să execute hotărârea inițială pronunțată în absență. .

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea unei cereri de recurs la Tribunalul de Circuit, dosarul nu va fi transmis Tribunalului de Circuit. Se poate emite un decret în atenția executorului judecătoresc (sheriff) să execute decretul dat inițial de instanță.

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la emiterea citației sub forma de Subpoena Ad Testificandum sau Duces Tecum (citarea martorului), citația nu este valabilă.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele pot fi plătite în orice birou de ștampilări ale unui tribunal districtual prin următoarele metode:

numerar sau cec/ordin poștal/ordin de plată al cărui beneficiar este grefierul-șef.

Taxele pot fi plătite, de asemenea, prin trimiterea unui cec/ordin poștal/ordin de plată al cărui beneficiar este grefierul-șef către biroul instanței districtuale relevante.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Dacă plata se efectuează într-un birou de ștampilări ale unui tribunal districtual, trebuie păstrată chitanța primită de la executor (court officer) și documentul (documentele) ștampilat(e) trebuie depuse la grefierul responsabil de cererile cu valoare redusă.

Dacă plata se efectuează prin trimiterea unui cec/ordin poștal/ordin de plată al cărui beneficiar este grefierul-șef, trebuie păstrată o copie a metodei de plată și chitanța originală care atestă expedierea. Acestea vor fi necesare ca probe în cazul în care instanța solicită dovada efectuării plății.

Atunci când biroul pentru cererile cu valoare redusă primește plăți pentru un document, biroul ștampilează documentul și păstrează la dosar chitanța pentru taxa plătită.

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.