Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia
Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În conformitate cu secțiunea 33 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), cheltuielile de judecată (tiesāšanās izdevumi) cuprind:

1) o taxă de stat (valsts nodeva);

2) o taxă de servicii (kancelejas nodeva);

3) cheltuieli aferente examinării unei cauze

Pentru fiecare cerere depusă în instanță trebuie plătită o taxă de stat – o cerere inițială, o cerere reconvențională, o cerere introdusă de o terță parte cu o cerere separată privind obiectul litigiului în procedura inițiată deja, o cerere într-o formă sau o procedură specială ori o altă cerere prevăzută în secțiunea 34 din Legea privind procedura civilă.

Se plătește o taxă de servicii:

 1. pentru eliberarea unei copii a unui document într-o cauză, precum și pentru reemiterea unei hotărâri sau decizii judecătorești, 7,11 EUR;
 2. pentru eliberarea unui certificat, 2,85 EUR;
 3. pentru eliberarea copiei duplicat a unui titlu de execuție, 14,23 EUR;
 4. pentru certificarea intrării în vigoare a unei hotărâri judecătorești, dacă hotărârea trebuie prezentată unor autorități străine, 4,27 EUR;
 5. pentru convocarea martorilor, 4,27 EUR per persoană.
Cheltuieli aferente examinării unei cauze:
 1. sume care se plătesc martorilor și experților:
 2. cheltuieli asociate audierii martorilor sau efectuării investigațiilor la fața locului;
 3. cheltuieli efectuate pentru găsirea pârâtului;
 4. cheltuieli legate de executarea unei hotărâri judecătorești;
 5. cheltuieli legate de servicii, de eliberarea și traducerea comunicărilor instanței și a altor documente judiciare;
 6. costurile publicării de anunțuri în ziare;
 7. costurile asociate angajamentelor și securității.

Taxa de stat nu poate fi achitată electronic.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxa de stat se plătește pentru cererile cu valoare redusă înaintate instanței.

Se plătește taxă de servicii pentru eliberarea unei copii a unui document într-o cauză, precum și pentru reemiterea unei hotărâri sau decizii judecătorești, pentru eliberarea unui certificat, pentru eliberarea copiei duplicat a unui titlu de execuție, pentru certificarea intrării în vigoare a unei hotărâri judecătorești, dacă hotărârea trebuie prezentată unor autorități străine și pentru convocarea martorilor.

Se plătesc cheltuieli aferente examinării unei cauze pentru sumele care se plătesc martorilor și experților, cheltuieli asociate audierii martorilor sau efectuării de investigații la fața locului, cheltuieli efectuate pentru găsirea pârâtului, cheltuieli legate de executarea unei hotărâri judecătorești, cheltuieli legate de servicii, de eliberarea și traducerea comunicărilor instanței și a altor documente judiciare, costurile publicării de anunțuri în ziare, costurile asociate angajamentelor și securității.

Cât trebuie să plătesc?

Atunci când depuneți o cerere, trebuie să plătiți o taxă de stat egală cu 15 % din suma creanței, dar nu mai mică de 71,41 EUR. Nu se plătesc taxe de stat pentru cererile aferente obligațiilor de întreținere pentru un copil sau pentru un părinte.

Instanța obligă partea căzută în pretenții la plata tuturor cheltuielilor de judecată ale părții care a avut câștig de cauză. În cazul în care cererea este admisă numai în parte, instanța dispune ca cheltuielile de judecată să fie rambursate reclamantului proporțional cu partea din pretenții satisfăcută, iar pârâtului proporțional cu partea din pretenții respinsă. Nu se poate recupera taxa de stat pentru o plângere auxiliară (blakus sūdzība) împotriva unei hotărâri a instanței sau pentru reluarea unor proceduri judiciare după ce hotărârea judecătorească a fost pronunțată în lipsă.

În cazul în care reclamantul își retrage cererea, acesta trebuie să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către pârât. În acest caz, pârâtul nu va trebui să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către reclamant. Însă, în cazul în care reclamantul își retrage cererea deoarece pârâtul a dat curs cererii sale în mod benevol după depunerea cererii, instanța va dispune, la cererea reclamantului, ca pârâtul să ramburseze cheltuielile de judecată ale reclamantului.

În cazul în care instanța respinge acțiunea, aceasta, la cererea pârâtului, va dispune ca reclamantul să ramburseze cheltuielile de judecată plătite de pârât.

În cazul în care un reclamant este scutit de la plata cheltuielilor de judecată, pârâtul va fi obligat să plătească cheltuielile de judecată achitate de reclamant către veniturile statului proporțional cu partea din cerere care a fost admisă.

Se plătește o taxă de servicii:

 1. pentru eliberarea unei copii a unui document într-o cauză, precum și pentru reemiterea unei hotărâri sau decizii judecătorești, 7,11 EUR;
 2. pentru eliberarea unui certificat, 2,85 EUR;
 3. pentru eliberarea copiei duplicat a unui titlu de execuție, 14,23 EUR;
 4. pentru certificarea intrării în vigoare a unei hotărâri judecătorești, dacă hotărârea trebuie prezentată unor autorități străine, 4,27 EUR;
 5. pentru convocarea martorilor, 4,27 EUR per persoană.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care o cerere nu este însoțită de documentele care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege, instanța, în conformitate cu secțiunea 133 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), nu va mai da curs cererii și va stabili un termen până la care reclamantul va putea elimina deficiențele.

În cazul în care reclamantul elimină deficiențele în termenul prevăzut, cererea se consideră ca fiind depusă la data la care aceasta a fost prezentată pentru prima dată în instanță.

În cazul în care reclamantul nu elimină deficiențele în termenul stabilit, se consideră că cererea nu a fost depusă și va fi restituită reclamantului.

Restituirea unei cereri reclamantului nu îl împiedică pe acesta să o depună din nou în instanță, în conformitate cu procedurile ordinare prevăzute de lege.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxa de stat și taxa de servicii pot fi plătite în contul Trezoreriei de Stat (Valsts kase). Cheltuielile legate de examinarea unei cauze pot fi plătite în contul administrației instanțelor (Tiesu administrācija).

Taxa pentru activitățile instanței (taxă de stat )(secțiunea 34 din Legea privind procedura civilă, cu excepția punctului șase):

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare 90000050138

Numărul de cont: LV55TREL1060190911200

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se face în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice ̶̶̶̶̶– numele și numărul de înregistrare.

Taxa pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare (o taxă de stat)(secțiunea 34 din Legea privind procedura civilă punctul șase) se plătește după cum urmează:

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare 90000050138

Numărul de cont: LV71TREL1060190911300

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se face în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Taxa de servicii (secțiunea 38 din Legea privind procedura civilă) se plătește după cum urmează:

Taxa de servicii într-o instituție judecătorească:

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare 90000050138

Numărul de cont: LV39TREL1060190911100

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de servicii se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Cheltuieli legate de examinarea unei cauze (secțiunea 39 din Legea privind procedura civilă);

Instanțele districtuale (municipale) și instanțele regionale:

Beneficiar: Tiesu administrācija

Numărul de înregistrare 90001672316

Numărul de cont: LV51TREL2190458019000

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: „21499”, și indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata cheltuielilor aferente examinării unei cauze se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Atunci când înaintați o cerere în instanță, trebuie să anexați documente care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege.

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.