Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Introducere

Taxele pentru procedurile civile sunt reglementate de Legea privind cheltuielile de judecată (cauzele civile) din 28 iulie 2005 (text consolidat: Monitorul Oficial 2014, actul 1025). În general, se plătește o taxă pentru orice cerere introductivă a unei acțiuni, inclusiv pentru cererile depuse în cadrul unei proceduri reglementate de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (denumită în continuare „procedura privind cererile cu valoare redusă”).

Legea privind cheltuielile de judecată (cauzele civile) (Titlul IV – Scutirea de la plata cheltuielilor de judecată) permite depunerea unei cereri de scutire de la plata acestor cheltuieli.

Ce taxe se plătesc?

În cazul procedurii privind cererile cu valoare redusă se aplică o taxă fixă.

Cât va trebui să plătesc?

Pentru cererile depuse în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă se percepe o taxă fixă de 100 PLN [articolul 27b din Legea privind cheltuielile de judecată (cauzele civile)]. Aceeași taxă este percepută și pentru recursuri (articolul 18 coroborat cu articolul 27b din legea menționată).

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În conformitate cu articolul 126(1) din Codul de procedură civilă din 17 noiembrie 1964 (Monitorul Oficial nr. 43, actul 269, cu modificările ulterioare), instanțele nu vor lua nicio măsură în legătură cu un act de procedură dacă taxa aplicabilă nu a fost achitată. Cu alte cuvinte, fie se plătește taxa la depunerea unui act de procedură (cerere introductivă a unei acțiuni) la instanța competentă, fie se depune o cerere de scutire de la plata cheltuielilor de judecată.

Consecințele procedurale ale neplății taxelor pentru un act de procedură sunt precizate, de exemplu, la articolul 130 și articolul 130(2) din Codul de procedură civilă.

În temeiul articolului 130 din Codul de procedură civilă, în cazul în care un act de procedură (inclusiv o cerere introductivă a unei acțiuni) nu poate fi prelucrat ca urmare a neplății taxei, președintele completului de judecată solicită părții să efectueze plata respectivă în termen de o săptămână, în caz contrar actul de procedură fiind returnat. În cazul în care actul de procedură a fost depus de o persoană care locuiește în străinătate și care nu are un reprezentant în Polonia, președintele completului de judecată stabilește un termen pentru plata taxei, care nu poate fi mai scurt de o lună. În cazul în care taxa nu este plătită în termenul stabilit, actul de procedură este returnat părții. În cazul în care taxa este plătită în termenul stabilit, actul de procedură produce efecte juridice de la data depunerii sale.

În temeiul articolului 130(2) din Codul de procedură civilă, un act de procedură depus de un avocat sau de un avocat în materie de brevete fără ca taxa să fie plătită este returnat fără ordin de plată, în cazul în care taxa este fixă sau este proporțională cu suma în litigiu specificată de parte. Cu toate acestea, în cazul în care taxa pentru actul de procedură este plătită în termen de o săptămână de la notificarea deciziei de returnare a documentului, actul produce efecte juridice de la data depunerii sale inițiale.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Modalitățile de plată a taxelor judiciare în cauzele civile sunt reglementate de Regulamentul ministrului justiției din 21 martie 2016 de stabilire a modalităților de plată a taxelor judiciare în cauzele civile (Monitorul Oficial 2023.923, text consolidat), care pune în aplicare Legea privind cheltuielile de judecată (cauzele civile) menționată anterior.

Taxele judiciare în cauzele civile pot fi plătite sub altă formă decât numerarul, în contul curent al instanței competente (detaliile contului pot fi obținute direct de la instanță sau de pe site-ul web al acesteia ori de pe site-ul web al Ministerului Justiției), direct la casieria instanței sau sub formă de taxe judiciare de timbru, timbrele putând fi achiziționate de la casieria instanței.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După achitarea taxei și după depunerea documentelor lipsă, instanța va examina cauza în ședință închisă. Instanța poate programa o ședință de judecată numai în cazurile prevăzute în Regulamentul nr. 861/2007.

Ultima actualizare: 24/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.