Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Introducere

Legislația portugheză privind taxele judiciare [Regulamentul privind cheltuielile procedurale (Regulamento das Custas Processuais)] nu include dispoziții specifice privind cererile în sensul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Aceasta înseamnă că se aplică normele generale din Regulamentul privind cheltuielile procedurale, care țin seama de suma în cauză și de complexitatea cauzei.

Ce taxe sunt aplicabile?

  • În cazurile în care suma în cauză este de până la 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 unitate de cont);
  • În cazurile în care suma este mai mare de 2 000,00 EUR, dar mai mică de 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 unități de cont).

În cazul în care cauza se dovedește a fi deosebit de complexă, judecătorul poate decide să aplice următoarele costuri:

  • În cazurile în care suma în cauză este de până la 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 unități de cont);
  • În cazurile în care suma este mai mare de 2 000,00 EUR, dar mai mică de 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 unități de cont).

[Articolul 6 alineatul (1) și alineatul (5) din Regulamentul privind cheltuielile procedurale, aprobat prin Decretul-lege (Decreto-Lei) nr. 34/2008 din 26 februarie 2008, astfel cum a fost modificat ultima dată]

În cazul în care, în temeiul articolului 17 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, în cadrul procedurii europene de somație de plată, pârâtul formulează o declarație de opoziție, iar procedura continuă, suma plătită în cadrul acestei proceduri este redusă cu cuantumul cheltuielilor procedurale datorate în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, în cazul reclamantului.

Reducerea poate fi de 102 EUR (1 unitate de cont) sau de 153 EUR (1,5 unități de cont). [Articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul privind cheltuielile procedurale, aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008, astfel cum a fost modificat ultima dată].

În cazul în care există o cerere reconvențională – caz în care sumele în cauză în cadrul celor două cereri sunt însumate în scopul calculării costurilor, ceea ce poate conduce la cazuri în care suma în cauză este de până la 10 000,00 EUR – costurile pentru cazurile în care sumele în cauză sunt cuprinse între 8 000,01 EUR și 10 000,00 EUR vor fi de 3 unități de cont (306,00 EUR) sau de 4,5 unități de cont (459,00 EUR) pentru cazurile deosebit de complexe. Pentru cazurile în care suma în cauză este cuprinsă între 5 000,01 EUR și 8 000,00 EUR, costurile sunt menținute la 2 unități de cont (204,00 EUR) sau 3 unități de cont (306,00 EUR) în cazuri deosebit de complexe [articolul 11 din Regulamentul privind cheltuielile procedurale, aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008, astfel cum a fost modificat ultima dată, coroborat cu articolele 145 alineatul (5), 530 alineatul (2), 299 alineatele (1) și (2) și 297 alineatul (2) din Codul de procedură civilă(Código de Processo Civil)].

Cât trebuie să plătesc?

A se vedea răspunsul de mai sus.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În conformitate cu articolul 642 din Codul de procedură civilă, grefa instanței vă va notifica faptul că trebuie să efectuați plata neefectuată în termen de 10 zile și să plătiți o amendă suplimentară cu o valoare egală cu cel puțin 1 unitate de cont și cel mult 5 unități de cont. În cazul în care nu furnizați dovada plății taxelor judiciare și a amenzii datorate în termen de 10 zile, instanța va dispune retragerea cererii sau a căii de atac pe care ați introdus-o.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Prin transfer bancar.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

În conformitate cu articolul 22 din Ordinul ministerial de punere în aplicare(Portaria) nr. 419-A/2009 din 17 aprilie 2009, „trebuie să depuneți un document ca dovadă a plății sau să furnizați în alt mod dovada plății, împreună cu actele de procedură sau cererea corespunzătoare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013.

Ultima actualizare: 18/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.