În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Introducere

Ce taxe se aplică?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În Scoția, taxele judiciare pentru cererile cu valoare redusă sunt reglementate prin:

  • ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ (Statutory Instrument) scoțian 2018/481 astfel cum a fost modificat prin:
  • ordonanța de modificare din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/194.

Anexa 2, partea a II-a, numerele 16 și 38 se aplică cererilor europene cu valoare redusă începând cu 1 aprilie 2019.

Anexa 3, partea a II-a, numerele 16 și 38 se aplică cererilor europene cu valoare redusă începând cu 1 aprilie 2020.

Aceste taxe nu pot fi plătite electronic.

Ce taxe se aplică?

Pentru a depune la instanță o cerere europeană cu valoare redusă prin completarea formularului A din Regulamentul (UE) nr. 861/2007, este necesar să plătească o taxă care acoperă întreaga procedură judiciară.

Costul notificării sau comunicării documentelor prin poștă este inclus în această taxă, însă poate exista o taxă suplimentară în cazul în care notificarea sau comunicarea pârâtului trebuie efectuată de către agentul de sheriff-ului.

Nu există o taxă pentru depunerea unui răspuns la cerere prin completarea formularului C.

În mod normal, nu este necesară reprezentarea de către un avocat consultant (solicitor), dar dacă alegeți să beneficiați de serviciile unui avocat consultant, taxa nu include eventualele onorarii percepute de acesta.

Cât va trebui să plătesc?

Taxa actuală pentru introducerea unei cereri europene cu valoare redusă în instanță este de:

  • 19£ pentru sume de maximum 300£ sau 250€
  • 104£ pentru restul cererilor europene cu valoare redusă.

Taxa suplimentară pentru notificarea pârâtului de către agentul sheriff-ului este de 13£ (taxă administrativă), la care se adaugă costul serviciilor prestate de agent.

În conformitate cu articolul 8 din ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - o parte poate beneficia de scutirea de la plata taxei, de exemplu dacă are dreptul la anumite prestații publice, sau poate beneficia de asistență judiciară în materie civilă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În conformitate cu punctul 3 ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - instanța nu acceptă cererea și nu este obligată să acționeze dacă taxa nu este achitată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite:

  • prin cec către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
  • prin card de debit sau de credit; vă rugăm să verificați ce tipuri de card sunt acceptate de instanța competentă și dacă plata poate fi efectuată prin telefon.
  • prin ordin poștal către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
  • în numerar; vă recomandăm să nu efectuați plăți în numerar prin poștă.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Instanța acceptă depunerea documentelor prin completarea formularului A din Regulamentul UE nr. 861/2007, precum și plata taxei judiciare. Documentele și plata ar trebui depuse la instanță sau trimise acesteia în același timp. Ca următor pas din cadrul procedurii, instanța îi va preda sau îi va trimite pârâtului fie formularul B, fie formularul 1, sau îi va notifica acestuia formularul A. Nu este necesar să se facă dovada plății.

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.