NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt enumerate în Legea privind taxele judiciare din Slovenia (Zakon o sodnih taksahUradni list RS - Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia) nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 Decizia Curții Constituționale, 19/15 - Decizia Curții Constituționale, 30/16 și 10/17–ZPP-E (Legea de modificare a legii privind procedura civilă contencioasă); denumite în continuare: ZST-1, care este legea generală privind taxele judiciare.

ZST-1 (articolul 6) reprezintă temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare folosind numerar, mijloace electronice de plată și alte mijloace de plată valabile, care se aplică și pentru plata taxelor aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă. În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică prin serviciile de plată prin internet puse la dispoziție de bănci.

Ce taxe sunt aplicabile?

Pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă se aplică o taxă judiciară unică. Persoana obligată la plata taxei judiciare este reclamantul, iar plata trebuie efectuată în momentul depunerii cererii de chemare în judecată.

Cât trebuie să plătesc?

Cuantumul taxei judiciare pe care reclamantul trebuie să o plătească în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la depunerea cererii de chemare în judecată depinde de valoarea cererii:

 • dacă valoarea cererii este sub 300 EUR, taxa este de 54 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 301 EUR și 600 EUR, taxa este de 78 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 601 EUR și 900 EUR, taxa este de 102 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 901 EUR și 1 200 EUR, taxa este de 126 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 1 201 EUR și 1 500 EUR, taxa este de 150 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 1 501 EUR și 2 000 EUR, taxa este de 165 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 2 001 EUR și 2 500 EUR, taxa este de 180 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 2 501 EUR și 3 000 EUR, taxa este de 195 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 3 001 EUR și 3 500 EUR, taxa este de 210 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 3 501 EUR și 4 000 EUR, taxa este de 225 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 4 001 EUR și 4 500 EUR, taxa este de 240 EUR,
dacă valoarea cererii este cuprinsă între 4 501 EUR și 5 000 EUR, taxa este de 255 EUR.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă reclamantul nu achită taxa judiciară la timp, instanța desfășoară totuși procedura, iar taxa judiciară va fi recuperată prin executare silită, dacă este necesar.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

ZST-1 (articolul 6) reprezintă temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare folosind numerar, mijloace electronice de plată și alte mijloace de plată valabile, care se aplică și pentru plata taxelor aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică prin serviciile de plată prin internet puse la dispoziție de bănci sau direct prin intermediul prestatorului de servicii de plată sau la casieria instanței (folosind numerar sau un terminal POS).

Fiecare bancă are propriul serviciu de plată prin internet pentru efectuarea plăților electronice.

Persoana obligată la plata taxei o poate plăti în avans, adică la momentul depunerii cererii cu privire la inițierea procedurilor în instanță sau poate depune cererea la instanță și poate aștepta ca instanța să îi transmită un aviz de plată cu suma aplicabilă și toate celelalte date necesare pentru efectuarea plății.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dacă taxa judiciară este plătită prin indicarea numărului de referință corespunzător (comunicat persoanei care trebuie să efectueze plata de către instanță în avizul de plată), persoana care trebuie să efectueze plata nu are obligația să furnizeze instanței nicio dovadă a plății. În astfel de cazuri, instanța este notificată cu privire la plată prin intermediul unui sistem bancar electronic special (UJPnet), în care numărul de referință corect este decisiv pentru ca plata în cauză să fie identificată.

Însă, în cazul în care taxa judiciară este plătită fără a se fi indicat numărul de referință corespunzător, persoana în cauză trebuie să îi prezinte instanței dovada plății. Nu există condiții formale speciale privind validitatea unei astfel de dovezi. Pe baza acestei dovezi, dacă este necesar, instanța verifică plata taxei judiciare pe platforma UJPnet (mai ales atunci când taxa judiciară nu este plătită prin intermediul casieriei instanței).

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.