Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Introducere

Care sunt costurile aplicabile?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

„Orice persoană care sesizează instanța cu una dintre acțiunile enumerate mai jos trebuie să plătească o taxă, după cum urmează:

Acțiunile de categorie A... 900 SEK (1) /.../ în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 861/2007 din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă” [anexa la Regulamentul (1987: 452) privind taxele judiciare în instanțele de drept comun].

Taxa aplicabilă se plătește instanței sesizate. În prezent, nu există nicio posibilitate de a plăti taxa electronic, prin intermediul unei pagini web.

(1) Sume aplicabile începând cu 1 iulie 2014.

Care sunt costurile aplicabile?

Pentru procedura cu privire la cererile cu valoare redusă, se aplică o singură taxă judiciară, care se plătește la depunerea cererii. Nu se percep alte taxe pentru derularea procedurii sau pentru luarea unor alte măsuri procedurale.

Cât va trebui să plătesc?

Costurile procedurii se rezumă la taxa judiciară aplicabilă, care, începând cu 1 iulie 2014, este de 900 SEK.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

În cazul în care nu plătiți taxa judiciară, vi se va respinge cererea, iar instanța nu o va examina. Puteți depune ulterior o nouă cerere vizând aceeași chestiune.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Puteți plăti taxa judiciară aferentă unei cereri prin intermediul unui serviciu de plată electronică.

Ce fac după ce am plătit?

Nu trebuie să faceți nimic după ce ați efectuat plata și, ca regulă generală, nu trebuie să dovediți că plata a fost efectuată. Instanța corelează plățile efectuate cu cererile depuse. Pentru a facilita corelarea plății cu cererea dumneavoastră, este suficient ca, în momentul efectuării plății, să menționați numele dumneavoastră și al pârâtului. Puteți totuși păstra o dovadă a efectuării plății, întrucât ar putea fi necesar să o prezentați ulterior.

Ultima actualizare: 05/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.