Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Malta

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Za toto konanie sa musia zaplatiť tieto súdne poplatky:

Sadzba A druhého sadzobníka subsidiárneho právneho predpisu 380.01, Pravidlá tribunálu pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Článok 2 sadzby B kapitoly 12 zbierky zákonov Malty, Kódex organizačného a občianskeho súdneho poriadku.

Platbu registračných poplatkov nie je možné uskutočniť elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Formulár A – Formulár návrhu na uplatnenie pohľadávky

Formulár C – Formulár odpovede

Formulár D – Osvedčenie o rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Koľko mám zaplatiť?

Formulár A – Formulár návrhu na uplatnenie pohľadávky: 40,00 EUR poplatok za zápis do registra a 7,20 EUR za oznámenie každému odporcovi.

Formulár C – Formulár odpovede: 25,00 EUR poplatok za zápis do registra a 7,20 EUR za oznámenie.

Formulár D – Osvedčenie o rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu: 20,00 EUR poplatok za zápis do registra

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Formulár nie je spracovaný až do úhrady platby.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky môžete zaplatiť na účet v banke:

Meno majiteľa účtu

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (medzinárodné bankové číslo účtu)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Identifikátor národnej banky

SORT CODE 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Názov banky

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banky

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Mena účtu

EUR

Čo mám urobiť po zaplatení?

Musíte predložiť potvrdenie z banky o vykonaní transakcie.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.