Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Na Cipru je postopkovna uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne11. julija 2007 postopkovna uredba iz leta 2008 o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, ki velja od 1. januarja 2009.

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.