Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinaangleščinafrancoščinaromunščina.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Če pri sodišču v Estoniji vložite vlogo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, boste morali plačati enako državno takso, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Državne takse in druge stroške postopka urejata zakonik o civilnem postopku in zakon o državnih taksah. Državne takse in stroške postopka, ki jih je treba plačati sodišču, je mogoče plačati le z bančnim nakazilom.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ko vložite vlogo, boste morali plačati državno takso za kritje stroškov postopka.

Koliko moram plačati?

Če pri sodišču v Estoniji vložite vlogo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, boste morali plačati enako državno takso, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Višina državne takse je odvisna od višine zneska, ki ga zahtevate. Na primer, za zahtevek v višini 500 EUR boste morali plačati državno takso v višini 100 EUR, za zahtevek v višini 1 000 EUR bo državna taksa znašala 175 EUR, za zahtevek v višini 1 500 EUR bo višina državne takse 200 EUR, za zahtevek v višini 2 000 EUR pa bo taksa znašala 225 EUR.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Državno takso morate plačati vnaprej, ko vložite vlogo. Če še niste plačali državne takse, vam sodišče ponudi možnost, da jo plačate v roku, ki ga določi sodišče. Če državne takse ne plačate do tega roka, bo sodišče vašo vlogo zavrglo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državne takse je mogoče plačati le z bančnim nakazilom. Plačilo s kreditno kartico ni možno. Za vsa plačila sodiščem je prejemnik plačila ministrstvo za finance.

Če državno takso plačate vnaprej, morate v polju za razlago čim bolj natančno navesti, za kateri postopek plačujete državno takso. Če državno takso plačujete prek portala, na primer portala za registracijo podjetij ali spletnega informacijskega sistema Public e-File, se plačilu vedno dodeli edinstvena referenčna številka, povezana z določeno terjatvijo.

Več informacij o računih za državne takse in referenčnih številkah sodišč je na voljo na spletišču estonskih sodišč.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišču morate predložiti podatke o plačilu državne takse, da lahko preveri prejem državne takse. Predložiti je treba naslednje podatke: ime osebe, ki plačuje državno takso, podatke o banki in računu, na katerega je bila plačana državna taksa, plačani znesek in datum plačila. Sodišče lahko prejem plačila preveri po elektronski poti, zato vam ni treba predložiti plačilnega naloga, ki potrjuje plačilo državne takse. Vendar ga lahko sodišče po potrebi zahteva.

Zadnja posodobitev: 06/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.