Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Uvod

Takse v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti so določene v zakonu o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz, GKG).

Sodišče izda račun za plačilo taks. Takse je treba plačati ob vložitvi vloge za začetek postopka pri sodišču. Vendar se bo postopek nadaljeval, tudi če takse tedaj niso bile plačane.

Stroške mora načeloma plačati vložnik. Ob koncu postopka mora stroške plačati oseba, ki ji je plačilo naložilo sodišče ali ki prevzame odgovornost zanje v okviru poravnave.

Katere sodne takse je treba plačati?

Točne takse so določene v stroškovniku (Kostenverzeichnis, KV), priloženem zakonu o sodnih stroških. Točka 1210 stroškovnika določa stopnjo takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti v višini 3,0. V primeru predčasnega zaključka postopka se ta taksa zniža na stopnjo 1,0 (točka 1211 stroškovnika).

Znesek takse se določi glede na vrednost spora in je običajno enaka vrednosti zahtevka.

Koliko moram plačati?

Uporabljajo se naslednje takse:

Vrednosti do
EUR

Stopnja takse 3,0
EUR

Stopnja takse 1,0
EUR

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Poleg taks je treba plačati vse nastale stroške, kot so stroški za vročanje, priče, izvedence in tolmače.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če stroški postopka niso plačani, jih sodišče izterja z izvršbo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo je treba izvesti z nakazilom na bančni račun, naveden na računu. Pri nakazilu je treba navesti referenčno številko.

Plačilo s kreditno kartico ni možno. Sodišče ne more taks pobrati niti z bančnega računa vložnika.

Na voljo ni nobenih drugih metod plačevanja.

Kaj moram storiti po plačilu takse?

Postopek se bo nadaljeval, tudi če takse niso plačane. Sodišče obravnava vlogo, po tem ko jo prejme.

Zadnja posodobitev: 15/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.