Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodni stroški v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti so določeni v zakonu o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz).

Sodišče zahteva plačilo sodnih stroškov z računom za sodne stroške. Takse je treba plačati ob vložitvi vloge za začetek postopka. Vendar napredek postopka ni odvisen od plačila taks.

Poleg vložnika mora sodne takse plačati tudi tisti, ki mu to naloži sodišče ali ki prevzame odgovornost zanje v okviru poravnave.

Katere sodne takse je treba plačati?

Konkretne takse so navedene v dodatku (stroškovnik – Kostenverzeichnis) k zakonu o sodnih stroških. Točka 1210 stroškovnika določa stopnjo takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti v višini 3,0. V primeru predčasne ustavitve postopka se ta taksa zniža na stopnjo 1,0 (točka 1211 stroškovnika).

Znesek takse se določi glede na vrednost spora, ki je običajno enaka vrednosti vloženega zahtevka.

Koliko moram plačati?

Takse, ki jih je treba plačati:

Vrednosti do
EUR

Stopnja takse 3,0 
EUR

Stopnja takse 1,0 
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Poleg taks je treba plačati vse nastale stroške, kot so stroški vročanja, prič, izvedencev in tolmačev.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Neplačane pravne stroške izterjajo sodne blagajne ( Gerichtskassen).

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo je mogoče z nakazilom na bančni račun, ki je naveden na računu. Pri nakazilu je treba navesti referenčno številko.

(a) Z bančnim nakazilom

Plačilo z bančnim nakazilom je možno.

b) S kreditno kartico

Plačilo s kreditno kartico ni možno.

c) Z direktno obremenitvijo z vašega bančnega računa

Plačilo z direktno obremenitvijo ni možno.

d) Drugi načini plačila (prosimo, navedite)

Drugi načini plačila niso na voljo.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Napredek postopka ni odvisen od plačila.

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.