Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je namenjen predvsem poenostavitvi in pospešitvi čezmejnih sodnih postopkov v sporih majhne vrednosti v Evropski uniji ter zmanjšanju stroškov teh postopkov med državami članicami.

Katere sodne takse je treba plačati?

Da bi pri sodišču vložili zahtevek, ki bo obravnavan v skladu z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti, je treba plačati sodne takse v višini (majhnega) odstotka zneska, ki ga zahteva tožeča stranka. Takse je treba plačati ob vložitvi zahtevka.

Koliko moram plačati?

Zadevni znesek določi sodišče, znesek pa je sorazmeren z zneskom odškodnine, ki jo zahteva tožeča stranka. Če tožeča stranka na primer zahteva znesek v višini 5 000 EUR, bodo sodne takse znašale približno 65 EUR.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru nepravočasnega plačila sodnih taks ima sodišče diskrecijsko pravico, da (a) določi rok, v katerem mora tožeča stranka predložiti ustrezna dokazila o plačilu taks, ali (b) zavrne zahtevek.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se običajno plačajo v gotovini na za to določenem plačilnem mestu. Sodni tajniki lahko zainteresiranim stranem pojasnijo postopek plačila. Sodnih taks (zaenkrat) ni mogoče plačati s kreditno kartico ali prek bančnega računa.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Dokazilo o plačilu sodnih taks, ki ga prejmete na plačilnem mestu, se priloži spisu skupaj z zahtevkom.

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.