Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila o stroških postopkov so določena v prečiščenem besedilu zakonu o sodnih stroških (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) iz predsedniškega odloka št. 115 z dne 30. maja 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Katere sodne takse je treba plačati?

V civilnih tožbah vsaka stranka krije stroške svojih listin in listin, potrebnih za tožbo, če zakon ali sodišče zahteva plačilo te stranke (člen 8 prečiščenega besedila zakona o sodnih stroških, predsedniški odlok št. 115/2002).

Takse v civilnih tožbah so:

  • standardna taksa za vložitev tožbe,
  • takse za vročanje in
  • takse za prepis.

Koliko moram plačati?

Zneski, ki jih je treba plačati, so določeni v členu 13 in členu 30 predsedniškega odloka št. 115/2002 v zvezi s standardno takso oziroma predplačilom za kritje stroškov vročanja na zahtevo sodišča.

Takse za prepis so določene v členu 267 in naslednjih predsedniškega odloka št. 115/2002 in so navedene v preglednicah 6, 7 in 8, ki so priložene navedenemu odloku.

V skladu s členom 46 zakona št. 374/1991 o ustanovitvi mirovnega sodišča (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) se za listine in sodbe v višini do 1 033 EUR plača samo standardna taksa.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru neplačila bo sodišče ali družba za izterjavo dolgov (sklenjena je pogodba z družbo Equitalia Giustizia S.p.A.) poslala plačilni nalog z navodili za plačilo standardne takse (člen 248 predsedniškega odloka št. 115/2002).

V primeru neplačila taks za prepis in zneska, določenega v členu 30 predsedniškega odloka št. 115/2002, lahko sodišče zavrne sprejem listine (člen 285 predsedniškega odloka št. 115/2002).

Kako lahko plačam sodne takse?

Če se plačilo izvede v Italiji, je treba uporabiti poštni račun, obrazec F23 ali kolke, ki so naprodaj pri pooblaščenih prodajalcih tobačnih izdelkov in trgovcih na drobno.

Plačila iz tujine se izvedejo z bančnim nakazilom.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je treba sodišču predložiti ustrezno potrdilo o plačilu.

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.