Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse, ki se uporabljajo za ta postopek, so določene s:

tarifo A drugega cenika sekundarne zakonodaje 380.01, Pravila sodišč za spore majhne vrednosti, in

členom 2 tarife B poglavja 12 Zakonodaje malte, Zakonik o organizaciji in civilnem postopku.

Sodnih taks ni mogoče plačati po elektronski poti.

Katere sodne takse je treba plačati?

Obrazec A – Obrazec zahtevka

Obrazec C – Obrazec za odgovor

Obrazec D – Potrdilo o sodbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Koliko moram plačati?

Obrazec A – Obrazec zahtevka: 40,00 EUR sodne takse in 7,20 EUR za obveščanje vsake od toženih strank.

Obrazec C – Obrazec za odgovor: 25,00 EUR sodne takse in 7,20 EUR za obveščanje.

Obrazec D – Potrdilo o sodbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti: 20,00 EUR sodne takse.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Obrazec ne bo obdelan, dokler ne bo izvedeno plačilo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse lahko plačate na naslednji bančni račun:

Imetnik računa

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (mednarodni bančni račun)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalni identifikator banke

SORT CODE 01100

Številka računa

40001EUR-CMG5-001-H

Koda BIC/SWIFT

MALTMTMT

Ime banke

CENTRAL BANK OF MALTA

Naslov banke

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Valuta računa

EURO

Kaj je treba storiti po plačilu?

Predložite potrdilo, ki ga je izdala banka, prek katere je bila opravljena transakcija.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.