Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Uvod

Sodne takse, ki se uporabljajo za ta postopek, so določene s:

tarifo A drugega cenika sekundarne zakonodaje 380.01, Pravila sodišč za spore majhne vrednosti, in

členom 2 tarife B poglavja 12 Zakonodaje Malte, Zakonik o organizaciji in civilnem postopku.

Sodnih taks ni mogoče plačati po elektronski poti.

Katere sodne takse je treba plačati?

Obrazec A – Obrazec zahtevka

Obrazec C – Obrazec za odgovor

Obrazec D – Potrdilo o sodbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Koliko moram plačati?

Obrazec A – Obrazec zahtevka: 40,00 EUR sodne takse in 7,20 EUR za obveščanje vsake od toženih strank.

Obrazec C – Obrazec za odgovor: 25,00 EUR sodne takse in 7,20 EUR za obveščanje.

Obrazec D – Potrdilo o sodbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti: 20,00 EUR sodne takse.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Obrazec ne bo obdelan, dokler ne bo izvedeno plačilo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse lahko plačate na naslednji bančni račun:

Ime imetnika računa

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (mednarodni bančni račun)

MT94VALL22013000000050011428265

Nacionalni identifikator banke

SORT CODE 22013

Številka računa

50011428265

Koda BIC/SWIFT

VALLMTMT

Ime banke

BANK OF VALLETTA

Naslov banke

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Valuta računa

EURO

Kaj je treba storiti po plačilu?

Predložite potrdilo, ki ga je izdala banka, prek katere je bila opravljena transakcija.

Zadnja posodobitev: 05/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.