Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinašpanščinačeščinadanščinanemščinaestonščinagrščinaangleščinafrancoščinaitalijanščinalatvijščinamalteščinaportugalščinafinščina.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Takse v civilnih postopkih ureja zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah z dne 28. julija 2005 (prečiščeno besedilo: Uradni list (Dziennik Ustaw) 2014, točka 1025). Taksa se praviloma plača za vsak vloženi tožbeni zahtevek, vključno s terjatvami, vloženimi v okviru postopkov, ki jih ureja Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah (Naslov IV – Oprostitev sodnih stroškov) omogoča vložitev vloge za oprostitev teh stroškov.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za postopek v sporih majhne vrednosti se uporablja fiksna taksa.

Koliko moram plačati?

Za tožbene zahtevke, vložene v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, se zaračuna fiksna taksa v višini 100 PLN (člen 27b zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah). Taksa v enakem znesku se zaračuna za pritožbe (člen 18 v povezavi s členom 27b navedenega zakona).

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu s členom 1262 § 1 zakona z dne 17. novembra 1964 – zakonik o civilnem postopku (Uradni list št. 43, točka 269, kakor je bila spremenjena) – sodišče v zvezi s procesnim aktom ne bo začelo postopka, dokler ni plačana taksa. Ob vložitvi procesnega akta (tožbenega zahtevka) pri ustreznem pristojnem sodišču je torej treba plačati takso ali vložiti vlogo za oprostitev sodnih stroškov.

Postopkovne posledice neplačila takse za procesni akt so med drugim navedene v členih 130 in 1302 zakonika o civilnem postopku.

V skladu s členom 130 zakonika o civilnem postopku v primeru, da procesnega akta (vključno s tožbenim zahtevkom) ni mogoče obdelati zaradi neplačila takse, predsedujoči sodnik stranko pozove, naj izvede zadevno plačilo v enem tednu, sicer se procesni akt vrne. Če je procesni akt vložila oseba, ki živi v tujini in na Poljskem nima pooblaščenega zastopnika, predsedujoči sodnik določi rok za plačilo takse, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Če taksa ni plačana v določenem roku, se procesni akt vrne stranki. Če je taksa plačana v določenem roku, ima procesni akt pravni učinek od datuma vložitve.

V skladu s členom 1302 zakonika o civilnem postopku se procesni akt, ki ga vloži odvetnik ali patentni zastopnik brez plačila takse, vrne brez poziva k plačilu, če je taksa fiksna ali sorazmerna z zneskom spora, ki ga je navedla stranka. Če pa je taksa za procesni akt plačana v enem tednu od vročitve odločbe o vrnitvi akta, ima akt pravni učinek od datuma vložitve.

Kako lahko plačam sodne takse?

Ureditev plačila sodnih taks v civilnih zadevah ureja odlok ministra za pravosodje z dne 31. januarja 2006 o ureditvi plačila sodnih taks v civilnih zadevah (Uradni list št. 27, točka 199), s katerim se izvaja zgoraj navedeni zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah.

Sodne takse v civilnih zadevah je mogoče plačati v negotovinski obliki na tekoči račun pristojnega sodišča (podrobnosti o računu dobite neposredno na sodišču ali na njegovem spletišču ali na spletišču ministrstva za pravosodje), neposredno pri blagajni sodišča ali v obliki kolkov, ki jih lahko kupite pri blagajni sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu takse in predložitvi morebitnih manjkajočih listin bo sodišče zadevo obravnavalo za zaprtimi vrati. Sodišče lahko opravi zaslišanje le v primerih, določenih v Uredbi (ES) št. 861/2007.

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.