Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Znesek takse za vlogo za začetek katerega od naslednjih postopkov je naveden spodaj.

Kategorija A ………………………………… 900 SEK (1) /…/ civilne tožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 861/2007 z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (Priloga k Uredbi (1987:452) o taksah na splošnih sodiščih).

Taksa za vlogo se plača sodišču, ki mu je predložena vloga. Trenutno takse ni mogoče plačati elektronsko prek spletišča.

(1) Ta znesek se uporablja od 1. julija 2014

Katere sodne takse je treba plačati?

Za postopek v sporih majhne vrednosti se uporablja samo ena taksa za vlogo, ki se plača, ko se vloga predloži sodišču. Za postopek ali postopkovne ukrepe se ne zaračunavajo druge takse.

Koliko moram plačati?

Skupni znesek, ki se dolguje za postopek, je taksa za vlogo, ki od 1. julija 2014 znaša 900 SEK.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če potem ko ste bili naprošeni, da vlogo potrdite s plačilom, niste plačali takse za vlogo, bo zadeva zavrnjena, sodišče pa vaše vloge ne bo obravnavalo. Po zavrnitvi lahko predložite novo vlogo za isto zadevo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takso za vlogo lahko plačate prek elektronske plačilne storitve.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po opravljenem plačilu vam ni treba storiti ničesar in praviloma vam ni treba predložiti potrdila o plačilu. Sodišče izvedena plačila primerja z vlogami, ki so bile predložene sodišču. Da bi bilo vaše plačilo laže povezati z vašo vlogo, pri plačilu navedite svoje polno ime in polno ime nasprotne stranke. Potrdilo o plačilu skrbno shranite, saj ga lahko po potrebi uporabite za sledenje plačilu.

Zadnja posodobitev: 05/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.