Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Här finns all information om avgifter, betalningssätt, åtgärder efter betalning m.m., för den som använder sig av det europeiska småmålsförfarandet i EU-länderna.

Överväger du att använda dig av det europeiska småmålsförfarandet? I så fall bör du vara uppmärksam på eventuella domstolsavgifter. Du hittar all information om avgifter, tillgängliga betalningsmedel, åtgärder efter betalning etc. genom att välja den relevanta nationella flaggan som anges någon annanstans på denna sida.

Senaste uppdatering: 07/07/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.