Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Malta

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Följande domstolsavgifter gäller för detta förfarande:

Tariff A i Second Schedule of Subsidiary Legislation 380.01, Small Claims Tribunal Rules.

Artikel 2 i Tariff B i Chapter 12 of the Laws of Malta, the Code of Organization and Civil Procedure.

Betalning av kansliavgifter kan inte ske elektroniskt.

Vilka avgifter gäller?

Formulär A – Ansökningsformulär

Formulär C – Svarsformulär

Formulär D – Intyg om dom i ett europeiskt småmålsförfarande

Hur mycket ska jag betala?

Formulär A – Ansökningsformulär: 40,00 euro i registreringsavgift samt 7,20 euro för underrättelse av samtliga svarande.

Formulär C – Svarsformulär: 25,00 euro i registreringsavgift samt 7,20 euro för underrättelse

Formulär D – Intyg om dom i ett europeiskt småmålsförfarande: 20,00 euro i registreringsavgift

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Formuläret beaktas inte förrän betalning sker.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifterna ska betalas till följande bankkonto:

Kontohavarens namn

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (International Bank Account)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationell banknyckel

SORT CODE 01100

Kontonummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-kod

MALTMTMT

Bankens namn

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankens adress

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Kontovaluta

EURO

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du visar upp ett kvitto utfärdat av den bank där transaktionen gjordes.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.