Vanema sooritatud lapserööv

Kas olete rahvusvaheline abielupaar lapsega ning teil on käsil lahutus? Soovite naasta päritoluriiki ja võtta lapse endaga kaasa. Kui Te aga teete seda ilma teise vanema või kohtu nõusolekuta, võite Te rikkuda seadust.

Näita rohkemNäita vähem

Selgitage välja, mis on seaduslik ja mida teha, kui teine vanem on Teie lapse röövinud.

Kuidas aitavad Euroopa Liidu eeskirjad lapseröövi ära hoida?

Lapse röövimiseelse alalise elukohariigi kohus jääb vastutavaks kuni röövimisjuhtumi lahendamiseni. See võimaldab takistada vanematel oma lapse röövimist lootuses saada päritoluriigi kohtus soodsam kohtuotsus.

Kuidas vanem röövitud lapse tagasi saab?

Igas ELi riigis (v.a Taanis) on keskasutused, mis aitavad piiriülese lapseröövi ohvriks langenud vanemaid. Võimalik on algatada menetlus lapse tagasisaamiseks. Sellisel juhul peab kohus langetama otsuse kuue nädala jooksul. Kohus peab andma lapsele menetluse käigus võimaluse olla ära kuulatud, välja arvatud juhul, kui see ei osutu sobilikuks lapse vanuse või küpsusastme tõttu.

Kas selle riigi kohus, kuhu röövitud laps viidi, võib keelduda last tagastamast?

Kohus riigis, kuhu röövitud laps viidi, võib olla lapse tagasisaatmise vastu üksnes juhul, kui valitseb tõsine oht, et lapse tagasisaatmine põhjustab talle füüsilisi või psüühilisi kannatusi (1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 13 punkt b). Tagasisaatmist ei saa aga takistada, kui lapse kaitseks on võetud piisavad meetmed. Kui kohus leiab, et last ei tohiks tagasi saata, peab ta ühendust võtma selle riigi kohtuga, kus laps rööviti.

Selle riigi kohus, kus laps rööviti, teeb seejärel lõpliku otsuse, võttes arvesse teise kohtu tõendeid ja argumente. Kohtunik peab kuulama ära ka lapse ja mõlemad pooled.

Kas kohtu otsus on automaatselt täidetav?

Päritoluriigi kohtu lõplik otsus on automaatselt tunnustatav ja täidetav teises Euroopa Liidu riigis ilma täidetavaks tunnistamise vajaduseta (välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaotamine), tingimusel et kohtunik on väljastanud sellekohase tõendi.

Seonduvad lingid:

Viimati uuendatud: 20/05/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.