Roditeljska otmica djeteta

Jeste li par iz dvije države s djetetom i sada se rastavljate? Možda se želite vratiti u svoju matičnu zemlju i odvesti dijete sa sobom. No učinite li to bez pristanka drugog roditelja ili suda, mogli biste prekršiti zakon.

Prikaži višePrikaži manje

Saznajte što je zakonito i što učiniti ako drugi roditelj otme vaše dijete.

Ako je dijete protupravno odvedeno ili se protupravno zadržava u državi članici koja nije država članica u kojoj je dijete imalo uobičajeno boravište prije otmice, primjenjuje se Haška konvencija iz 1980., kako je dopunjena poglavljima III. i IV. Uredbe Bruxelles II.b.

Kako se pravilima EU-a pomaže spriječiti otmicu djece?

Sud u zemlji u kojoj je dijete imalo uobičajeno boravište prije otmice i dalje će biti odgovoran za pitanja povezana s roditeljskom odgovornošću, kao što su pravo na roditeljsku skrb i pravo na kontakt, dok se predmet otmice ne riješi. Tako se pokušava izbjeći da roditelji otimaju svoju djecu u nadi da će sud u njihovoj zemlji donijeti povoljniju presudu.

Kako roditelj može zatražiti povratak otetog djeteta?

U svim državama EU-a postoje središnja tijela za pomoć roditeljima koji su žrtve međunarodne otmice djece. Moguće je pokrenuti postupak za povratak djeteta. U tom slučaju sud mora donijeti odluku u roku od šest tjedana od trenutka kada predmet stigne na sud. Sud bi djetetu koje je sposobno oblikovati vlastita mišljenja trebao pružiti priliku da bude saslušano tijekom postupka.

Može li sud u zemlji u kojoj je dijete oteto odbiti povratak djeteta?

Sud u zemlji u kojoj je dijete oteto može odbiti povratak djeteta samo u sljedećim slučajevima:

  • ako nije bilo protupravnog odvođenja ili zadržavanja (članak 3. Haške konvencije iz 1980.);
  • ako roditelj koji je odvojen od djeteta nije stvarno ostvarivao svoje pravo na skrb u trenutku otmice (članak 13. stavak 1. točka (a) Haške konvencije iz 1980.);
  • ako postoji ozbiljna opasnost da bi povratak izložio dijete fizičkoj opasnosti ili psihičkoj traumi (članak 13. stavak 1. točka (b) Haške konvencije iz 1980.). Međutim, povratak se ne može spriječiti ako su poduzete prikladne mjere za zaštitu djeteta. Ako sud utvrdi da dijete ne bi trebalo vratiti, mora kontaktirati sa sudom u državi u kojoj je dijete oteto (članak 27. stavak 3. Uredbe Bruxelles II.b);
  • ako se dijete protivi povratku (članak 13. stavak 2. Haške konvencije iz 1980.);
  • ako bi povratak bio protivan temeljnim načelima zamoljene države koja se odnose na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (članak 20. Haške konvencije iz 1980.).

Sud u zemlji u kojoj je dijete oteto tada odlučuje o konačnom ishodu uzimajući u obzir dokaze i obrazloženja drugog suda. Sudac također mora saslušati dijete i obje stranke.

Hoće li odluka suda automatski biti izvršiva?

Pravomoćna presuda suda u zemlji podrijetla automatski se priznaje i izvršiva je u drugoj državi EU-a bez potrebe za proglašenjem izvršivosti („ukidanje egzekvature”), pod uvjetom da je sudac izdao odgovarajuću potvrdu iz Uredbe Bruxelles II.b.

Praktični vodič za primjenu Uredbe Bruxelles II.b dostupan je na sljedećoj stranici: Publikacije Europske pravosudne mreže

Poveznice:

Posljednji put ažurirano: 14/06/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.