Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Szülő általi jogellenes gyermekelvitel

Önök nemzetközi pár gyermekekkel, akik most különválnak? Előfordulhat, hogy Ön vissza kíván térni hazájába és gyermekét szeretné magával vinni. Ugyanakkor, ha ezt a másik szülő vagy a bíróság jóváhagyása nélkül teszi, jogsértést követhet el.

Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

Tájékozódjon, hogy mi a jogszerű megoldás és mit tehet, ha gyermekét a másik szülő jogellenesen elvitte.

Amennyiben a gyermeket jogellenesen elvitték egy, az elvitelt megelőzően szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamba, vagy jogellenesen ott tartják, az 1980. évi Hágai Egyezményt kell alkalmazni, amelyet a Brüsszel IIb. rendelet III. és IV. fejezete egészít ki.

Hogyan járulnak hozzá az uniós szabályok a gyermekek jogellenes elvitelének megakadályozásához?

Annak az országnak a bírósága, ahol a gyermek a jogellenes elvitelt megelőzően szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett, mindaddig megtartja joghatóságát a szülői felelősséggel kapcsolatos kérdésekben, mint például a felügyeleti jog és a láthatási jog, amíg a jogellenes elvitellel kapcsolatos ügyet nem rendezik. Ezáltal elkerülhető, hogy a szülők jogellenesen elvigyék gyermeküket annak reményében, hogy a saját országuk bírósága előtt kedvezőbb ítélethez jutnak.

Hogyan kaphatja vissza a szülő a jogellenesen elvitt gyermeket?

Valamennyi uniós országban léteznek központi hatóságok, amelyek segítséget nyújtanak azoknak a szülőknek, akiknek gyermekét jogellenesen külföldre vitték. Lehetőség van a gyermek visszavitelére irányuló eljárás indítására. Ebben az esetben a bíróságnak az ügy hozzá való beérkezésétől számított hat héten belül határozatot kell hoznia. A bíróságnak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az eljárás során meghallgassa az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket.

Elutasíthatja-e a gyermek visszavitelét annak az országnak a bírósága, ahova a gyermeket jogellenesen elvitték?

Annak az országnak a bírósága, ahova a gyermeket jogellenesen elvitték, csak a következő esetekben határozhat a gyermek visszavitele ellen:

  • ha nem került sor jogellenes elvitelre vagy visszatartásra (az 1980. évi Hágai Egyezmény 3. cikke);
  • ha a hátrahagyott szülő a jogellenes elvitel időpontjában ténylegesen nem gyakorolta felügyeleti jogát (az 1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja);
  • ha fennáll annak komoly veszélye, hogy a visszavitel testi vagy lelki károsodást okozna a gyermeknél (az 1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja). A visszavitelt azonban nem lehet megakadályozni, ha megfelelő intézkedéseket hoztak a gyermek védelmére. Ha a bíróság a gyermek visszavitele ellen határoz, fel kell vennie a kapcsolatot annak az országnak a bíróságával, ahonnan a gyermeket jogellenesen elvitték (a Brüsszel IIb. rendelet 27. cikkének (3) bekezdése).
  • ha a gyermek ellenzi a visszavitelét (az 1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikkének (2) bekezdése);
  • ha a visszavitel a megkeresett államnak az emberi jogok védelmével és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos alapelveibe ütközne (az 1980. évi Hágai Egyezmény 20. cikke).

Annak az országnak a bírósága, ahonnan a gyermeket jogellenesen elvitték, ezt követően a másik bíróság által figyelembe vett bizonyítékokat és indokolását figyelembe véve hozza meg a végső határozatot. A bíróságnak meg kell hallgatnia a gyermeket és mindkét felet.

A bíróság határozata automatikusan végrehajtható lesz?

A származási ország bíróságának jogerős határozatát a másik uniós országban automatikusan elismerik és az végrehajtható anélkül, hogy végrehajthatóvá kellene nyilvánítani („a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése”), feltéve, hogy a bíróság kiállította a Brüsszel IIb. rendelet szerinti megfelelő tanúsítványt.

Kapcsolódó linkek:

Utolsó frissítés: 01/08/2022

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.