Bērnu nolaupīšana, ko veic vecāki

Arī gadījumos, kad dzīvesbiedri nāk no dažādām valstīm un viņiem ir bērni, var būt aktuāla laulības šķiršana. Viens no laulātajiem var vēlēties atgriezties savā izcelsmes valstī un ņemt līdzi savu bērnu. Tomēr, ja tas tiek darīts bez otra vecāka vai tiesas piekrišanas, šāda rīcība var būt uzskatāma par prettiesisku.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Ir iespējams noskaidrot, kāda rīcība ir uzskatāma par likumīgu un ko darīt, ja otrs no vecākiem ir nolaupījis bērnu.

Kā ES noteikumi palīdz novērst bērnu nolaupīšanu?

Tās valsts tiesa, kurā bērnam bija viņa pastāvīgā dzīvesvieta pirms nolaupīšanas, joprojām būs atbildīgā tiesa, līdz attiecīgā nolaupīšanas lieta tiks slēgta. Šāds risinājums izvēlēts, lai izvairītos no tā, ka vecāki nolaupa bērnu cerībā, ka viņu valsts tiesa varētu pieņemt labvēlīgāku spriedumu.

Kā viens no vecākiem var atgūt nolaupītu bērnu?

Visās ES valstīs (izņemot Dāniju) pastāv centrālās iestādes, kuru uzdevums ir sniegt atbalstu vecākiem, kuri ir cietuši saistībā ar bērnu nolaupīšanu pārrobežu mērogā. Ir iespējams uzsākt procedūru bērna atgriešanai. Šajā gadījumā tiesai jāpieņem lēmums attiecīgajā lietā sešu nedēļu laikā. Tiesai būtu jādod iespēja bērnam procesa laikā būt uzklausītam, ja vien tas nešķiet nepiemēroti saistībā ar viņa vecumu un brieduma pakāpi.

Vai tās valsts tiesa, uz kuru bērns ir ticis aizvests, var atteikties atgriezt bērnu?

Tās valsts tiesa, uz kuru bērns ir ticis aizvests, var iebilst pret bērna atgriešanu tikai tad, ja pastāv nopietns risks, ka viņa vai viņas atgriešana sagādās bērnam fizisku vai psiholoģisku kaitējumu (Hāgas 1980. gada Konvencijas 13. panta pirmās daļas b) punkts). Tomēr šādu atgriešanu nevar kavēt, ja bērna aizsardzībai ir veikti piemēroti pasākumi. Ja tiesa atzīst, ka bērnu nebūtu jāatgriež, tai jāsazinās ar tās valsts tiesu, no kuras bērns tika nolaupīts.

Pēc tam tās valsts tiesa, no kuras bērns tika nolaupīts, pieņems galīgo lēmumu, ņemot vērā otras tiesas sniegtos pierādījumus un pamatojumu. Tiesnesim arī jāuzklausa bērns un abas puses.

Vai tiesas lēmums būs automātiski izpildāms?

Izcelsmes valsts tiesas galīgais spriedums ir automātiski atzīstams un izpildāms citā ES valstī bez izpildāmības pasludināšanas (“eksekvatūras atcelšana”) ar nosacījumu, ka tiesnesis ir izdevis apliecinājumu.

Saites:

Lapa atjaunināta: 20/05/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.