Hyviä opetuskäytäntöjä

Tähän osioon on koottu kouluttajille tarkoitettuja tietosivuja, joissa esitellään tuomareiden ja syyttäjien koulutukseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Ne kattavat eri aiheita koulutustarpeiden kartoittamisesta koulutuksen toteuttamiseen ja arviointiin.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Tietosivuilta voi saada vinkkejä myös muiden oikeusalan ammattilaisten (tuomioistuinten henkilöstön, lakimiesten, notaarien, haaste- ja ulosottomiesten ja sovittelijoiden) koulutukseen.

Training needs´ assessment

Innovative training methodology

Innovative curricula or training plans

Training tools to favour the correct application of EU law and international judicial co-operation

Assessment of participants´ performance in training / effect of the training activities

European workshop on building upon good practices in European judicial training

’Promising’, ’good’ or ’best’ practice

Esimerkit hyvistä toimintatavoista kattavat useita eri aihealueita:

  • koulutustarpeiden kartoitus
  • innovatiivinen opetusohjelma tai koulutussuunnitelma
  • innovatiivinen koulutusmenetelmä
  • EU:n lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen ja kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön edistäminen
  • osanottajien koulutustulosten / koulutustoiminnan vaikutusten arviointi.

Esimerkit on kerätty eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevan pilottihankkeen yhteydessä, jonka Euroopan komissio toteutti vuosina 2013–2014 Euroopan parlamentin vuonna 2012 esittämän ehdotuksen pohjalta. Hankkeeseen kuuluvan selvityksen koulutukseen liittyvistä hyvistä toimintatavoista laati Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN), ja esimerkit kerättiin 23 koulutuslaitoksesta, joihin kuuluivat mm. kansalliset oikeusalan koulutuslaitokset, Eurooppaoikeuden akatemia (Academy of European Law, ERA), julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (European Institute of Public Administration, EIPA) ja Euroopan juridinen koulutusverkosto.

Jokaisella tietosivulla esitellään toimintatavan keskeiset piirteet, koulutuslaitoksen yhteystiedot ja hyödyllisiä vinkkejä toimintatavan siirrettävyydestä.

Koulutustarpeiden kartoitus

Court Practice Analysis  PDF (429 KB) fi

Viro

Structured Procedure to Determine Training Needs  PDF (417 KB) fi

Romania

Training Gap Analysis  PDF (419 KB) fi

Belgia

Mental Health Tribunal Whole Programme Assessment  PDF (472 KB) fi

Englanti ja Wales

Assessing Regional Training Needs  PDF (412 KB) fi

Kroatia

Creating Competency Profiles for Judges and Prosecutors  PDF (416 KB) fi

Puola

Training of Coroners  PDF (416 KB) fi

Englanti ja Wales

Training Needs, Evaluation and Impact Assessment  PDF (323 KB) fi

Eurooppaoikeuden akatemia (ERA)

Individual Learning Need Assessment  PDF (434 KB) fi

Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA)

Participatory Assessment  PDF (412 KB) fi

Ranska

Innovatiivinen opetusohjelma tai koulutussuunnitelma

Planning a Comprehensive and Needs-orientated Annual Training Curriculum  PDF (387 KB) fi

Saksa

Planning a Comprehensive and Needs-orientated Annual Training Curriculum  PDF (340 KB) fi

Englanti ja Wales

Delivery of Training to Judges and Prosecutors in conjunction with Other Professions  PDF (381 KB) fi

Bulgaria

Delivery of Training to Judges and Prosecutors in conjunction with Other Professions  PDF (416 KB) fi

Englanti ja Wales

Combining Different Disciplines in the Delivery of Training for Judges and Prosecutors  PDF (414 KB) fi

Italia

Simulated Mock Tribunals and Role Play Programmes  PDF (419 KB) fi

Englanti ja Wales

Simulated Mock Tribunals  PDF (383 KB) fi

Unkari

Close Monitoring of Communication Skills, through the use of Simulation  PDF (431 KB) fi

Ranska

Leadership and Management Training  PDF (421 KB) fi

Ranska

Leadership and Management Training  PDF (381 KB) fi

Suomi

Leadership and Management Training  PDF (246 KB) fi

Belgia

Leadership and Management Training  PDF (248 KB) fi

Englanti ja Wales

Leadership and Management Training  PDF (247 KB) fi

EIPA

Leadership and Management Training  PDF (248 KB) fi

Alankomaat

A Comprehensive Package to Deliver Large-Scale Training on new Legal Instruments  PDF (247 KB) fi

Romania

A Comprehensive Package to Deliver Large-Scale Training on new Legal Instruments  PDF (244 KB) fi

Ranska

A Comprehensive Package to Deliver Large-Scale Training on new Legal Instruments  PDF (246 KB) fi

Eurooppaoikeuden akatemia (ERA)

Joint Delivery of Training Programmes in Unusual Partnerships  PDF (247 KB) fi

Portugali

Joint Delivery of Training Programmes with External Research Institute  PDF (245 KB) fi

Puola

Court Mentors  PDF (245 KB) fi

Bulgaria

Court Mentors  PDF (285 KB) fi

Alankomaat

Innovatiivinen koulutusmenetelmä

Comprehensive Online e-Learning Strategy  PDF (246 KB) fi

Bulgaria

Blended e-Learning  PDF (248 KB) fi

Alankomaat

Blended e-Learning  PDF (263 KB) fi

Espanja

Comprehensive, Multi-Faceted Approach for Training in EU-Law  PDF (252 KB) fi

Bulgaria

Recording, Broadcasting, Online Podcasting, Recording and Transcription of Training Activities and their Availability on the Internet  PDF (249 KB) fi

Romania

E-boxes and Video-conferencing  PDF (245 KB) fi

Portugali

Real Case Study, Developed in Real Time, through the Use of Video-conferencing  PDF (246 KB) fi

Espanja

Recruitment of Trainers and Evaluation of Trainers Performance  PDF (514 KB) fi

Romania

Organisation of Decentralised Training to Reflect Local Training Needs and Issues  PDF (475 KB) fi

Bulgaria

Organisation of Decentralised Training to Reflect Local Training Needs and Issues  PDF (510 KB) fi

Romania

Organisation of Decentralised Training to Reflect Local Training Needs and Issues  PDF (507 KB) fi

Ranska

Learning in Large Teams – The Snowball Methodology  PDF (511 KB) fi

Englanti ja Wales

Small teams – Decision Writing  PDF (509 KB) fi

Alankomaat

Self-reflection on Decision Writing  PDF (475 KB) fi

Viro

Small teams – The Business of Judging  PDF (483 KB) fi

Englanti ja Wales

The Judge in Society: Deontology, Ethics and Relations with the Media  PDF (510 KB) fi

Espanja

Self-reflection in Communication Skills  PDF (505 KB) fi

Viro

Media communication – Interactive and Multi-layer Media Training  PDF (515 KB) fi

Saksa

Koulutusvälineitä, joilla edistetään EU:n lainsäädännön asianmukaista soveltamista ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä

Access to EU Law via Electronic Means  PDF (468 KB) fi

Portugali

Comprehensive, Multi-Faceted Approach for Training in EU-Law and International Judicial Co-operation (Eurinfra model)  PDF (500 KB) fi

Alankomaat

GAIUS: increase judges' knowledge of EU law  PDF (474 KB) fi

Italia

Combining Training on EU Law and International Co-operation with Legal Language Training  PDF (441 KB) fi

Espanja

Combining Training on EU Law and International Co-operation with Legal Language Training  PDF (472 KB) fi

Unkari (Puola, Tšekki, Slovakia)

Continual Networking (Real and Virtual)  PDF (292 KB) fi

Romania

THEMIS competition  PDF (520 KB) fi

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

Criminal Justice I – International Judicial Cooperation in Criminal Matters – ‘EAW and MLA Simulations’  PDF (420 KB) fi

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

‘Learn by doing’ while Increasing Knowledge of Judicial Co-operation and the Domestic Law of other EU Member States  PDF (420 KB) fi

Saksa

Development of EU Law Training Materials at the Pan-European Level for Subsequent Incorporation at the National Level  PDF (430 KB) fi

Eurooppaoikeuden akatemia (ERA)

Ensuring Visibility of EU Law Content in Domestic Law Courses  PDF (381 KB) fi

Alankomaat

Osanottajien koulutustulosten / koulutustoiminnan vaikutusten arviointi

The Rapporteur  PDF (414 KB) fi

Belgia

‘Show What you have Learned’  PDF (383 KB) fi

Alankomaat

Long-term Assessment of Training Activities  PDF (384 KB) fi

Saksa

Evaluation and Impact Assessment System  PDF (386 KB) fi

Eurooppaoikeuden akatemia (ERA)

Post-training Evaluation  PDF (434 KB) fi

Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA)

Työpaja hyvien toimintatapojen kehittämisestä eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen alalla

Koulutukseen liittyvistä hyvistä toimintatavoista keskusteltiin komission 26.–27. kesäkuuta 2014 järjestämässä työpajassa, jonka tarkoituksena oli antaa koulutuksen tarjoajille tilaisuus vaihtaa ideoita EU:n lainsäädännön soveltamista koskevan koulutuksen kehittämiseen oikeusalan ammattilaisia varten. Lisäksi työpajassa kerrottiin, miten EU-rahoituksen avulla voidaan ottaa käyttöön uusia koulutustekniikoita (yleensä rajat ylittävää yhteistyötä käsittävien hankkeiden yhteydessä).

Keskusteluista tallennettuja videoita on nähtävänä työpajan verkkosivuilla.

’Lupaava’, ’hyvä’ tai ’paras’ toimintatapa

Tässä jaksossa esiteltyjen koulutusmenetelmien luokittelu (’lupaava’, ’hyvä’, ’paras’ toimintatapa tai ’luokittelematon’) perustuu kriteereihin, jotka Euroopan juridinen koulutusverkosto määritteli selvityksen laatimisen yhteydessä.

Parhaaksi toimintatavaksi on luokiteltu koulutusohjelma tai -strategia, joka on todettu puolueettomien ja kattavien selvitysten ja evaluointien perusteella erityisen tehokkaaksi.

Hyväksi toimintatavaksi on luokiteltu ohjelma tai strategia, joka on todettu toimivaksi yhdessä tai useammassa organisaatiossa ja josta saattaa muodostua paras toimintatapa, koska on jonkinlaisia objektiivisia perusteita pitää sitä tuloksellisena ja se voidaan toteuttaa myös muissa organisaatioissa.

Lupaava (joskus vain kokeellinen) toimintatapa oikeusalan koulutuksen alalla on käytäntö, joka voidaan ainakin alustavassa tarkastelussa todeta tulokselliseksi tai jolla on edellytykset muodostua hyväksi tai parhaaksi toimintatavaksi, joka voidaan siirtää laajempiin ja erilaisiin oikeudellisen koulutuksen ympäristöihin.

Tuloksellinen toimintatapa on mahdollisesti siirrettävissä mihin tahansa muualle, olosuhteista riippuen joko sellaisenaan tai muokattuna.

Osa toimintatavoista on jätetty luokittelematta, koska ne vaikuttavat kiinnostavilta, mutta saatavilla olevat tiedot eivät riitä niiden luokittelemiseen edellä mainittujen kriteerien mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 23/01/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.