Primjeri dobre prakse izobrazbe

Predavačima su ovdje na raspolaganje stavljeni informativni članci s opisima dobre prakse u izobrazbi sudaca i tužitelja. Opisanim su praksama obuhvaćene brojne teme koje sežu od procjene potreba za izobrazbom do pružanja i ocjenjivanja izobrazbe.

Prikaži višePrikaži manje

Informativni članci mogu poslužiti kao nadahnuće za izobrazbu drugih pravosudnih djelatnika (sudskog osoblja, pravnika, javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i izmiritelja)

Procjena potreba za izobrazbom

Inovativna metodologija izobrazbe

Inovativni kurikulumi ili planovi izobrazbe

Alati za izobrazbu kao pomoć za ispravnu primjenu prava EU-a i međunarodnu pravosudnu suradnju

Ocjenjivanje rezultata sudionika u izobrazbi / učinak aktivnosti izobrazbe

Europska radionica o razvoju dobre prakse u europskoj pravosudnoj izobrazbi

„Obećavajuće”, „dobre” i „najbolje” prakse

Primjeri dobre prakse izobrazbe protežu se na različita područja izobrazbe:

  • procjenu potrebe za izobrazbom,
  • inovativne kurikulume ili planove izobrazbe,
  • inovativnu metodologiju izobrazbe,
  • alate za izobrazbu kao pomoć za ispravnu primjenu prava EU-a i međunarodnu pravosudnu suradnju,
  • ocjenjivanje rezultata sudionika u izobrazbi / učinak aktivnosti izobrazbe.

Primjeri su prikupljeni u okviru pilot-projekta o europskoj pravosudnoj izobrazbi koji je Europski parlament predložio 2012., a Europska komisija provela 2013. – 2014. Studiju o dobroj praksi izobrazbe provela je Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN), a primjeri su prikupljeni od 23 institucije za izobrazbu, kao što su nacionalne institucije za pravosudnu izobrazbu, Akademija europskog prava (ERA), Europski institut za javnu upravu (EIPA) te sam EJTN.

Svaki informativni članak sadržava glavna obilježja prakse, kontaktne podatke institucije za izobrazbu te sve druge korisne napomene o prenosivosti prakse.

Procjena potreba za izobrazbom

Analiza prakse sudova  PDF (257 KB) hr

Estonija

Strukturirani postupak za određivanje potreba za izobrazbom  PDF (286 KB) hr

Rumunjska

Analiza praznina u izobrazbi  PDF (295 KB) hr

Belgija

Ocjena cijelog programa Tribunala za psihičko zdravlje  PDF (258 KB) hr

Engleska i Wales

Procjena regionalnih potreba za izobrazbom  PDF (256 KB) hr

Hrvatska

Izrada profila kompetencija za suce i državne odvjetnike  PDF (257 KB) hr

Poljska

Izobrazba mrtvozornika  PDF (256 KB) hr

Engleska i Wales

Potrebe za izobrazbom, evaluacija i procjena učinka  PDF (254 KB) hr

Akademija europskog prava (ERA)

Procjena pojedinačnih potreba za izobrazbom  PDF (275 KB) hr

Europski institut za javnu upravu (EIPA)

Ocjena sudionika  PDF (254 KB) hr

Francuska

Inovativni kurikulumi ili planovi izobrazbe

Planiranje sveobuhvatnog godišnjeg kurikuluma za izobrazbu usmjerenog na potrebe  PDF (298 KB) hr

Njemačka

Planiranje sveobuhvatnog godišnjeg kurikuluma za izobrazbu usmjerenog na potrebe  PDF (308 KB) hr

Engleska i Wales

Pružanje izobrazbe sucima i državnim odvjetnicima zajedno s drugim zanimanjima  PDF (254 KB) hr

Bugarska

Pružanje izobrazbe sucima i državnim odvjetnicima zajedno s drugim zanimanjima  PDF (257 KB) hr

Engleska i Wales

Kombiniranje različitih disciplina u pružanju izobrazbe za suce i državne odvjetnike  PDF (257 KB) hr

Italija

Simulirani sudovi i programi igranja uloga  PDF (256 KB) hr

Engleska i Wales

Simulirani sudovi  PDF (290 KB) hr

Mađarska

Pažljivo praćenje komunikacijskih vještina uporabom simulacije  PDF (273 KB) hr

Francuska

Izobrazba u području rukovodstva i upravljanja  PDF (257 KB) hr

Francuska

Izobrazba u području rukovodstva i upravljanja  PDF (332 KB) hr

Finska

Izobrazba u području rukovodstva i upravljanja  PDF (255 KB) hr

Belgija

Izobrazba u području rukovodstva i upravljanja  PDF (333 KB) hr

Engleska i Wales

Izobrazba u području rukovodstva i upravljanja  PDF (254 KB) hr

EIPA

Izobrazba u području rukovodstva i upravljanja  PDF (298 KB) hr

Nizozemska

Sveobuhvatni paket za pružanje opsežne izobrazbe o novim pravnim instrumentima  PDF (253 KB) hr

Rumunjska

Sveobuhvatni paket za pružanje opsežne izobrazbe o novim pravnim instrumentima  PDF (253 KB) hr

Francuska

Sveobuhvatni paket za pružanje opsežne izobrazbe o novim pravnim instrumentima  PDF (255 KB) hr

Akademija europskog prava (ERA)

Zajedničko pružanje programa izobrazbe putem neobičnih partnerstava  PDF (250 KB) hr

Portugal

Zajedničko pružanje programa izobrazbe s vanjskim istraživačkim institutom  PDF (254 KB) hr

Poljska

Sudski mentori  PDF (255 KB) hr

Bugarska

Sudski mentori  PDF (402 KB) hr

Nizozemska

Inovativna metodologija izobrazbe

Sveobuhvatna strategija e-učenja  PDF (288 KB) hr

Bugarska

Mješovito e-učenje  PDF (256 KB) hr

Nizozemska

Mješovito e-učenje  PDF (305 KB) hr

Španjolska

Sveobuhvatni, višestrani pristup izobrazbi u području prava EU-a  PDF (338 KB) hr

Bugarska

Snimanje, emitiranje, podcasting na internetu, snimanje i prijepis aktivnosti izobrazbe i njihova dostupnost na internetu  PDF (255 KB) hr

Rumunjska

E-sandučići i videokonferencije  PDF (255 KB) hr

Portugal

Stvarna studija slučaja izrađena u stvarnom vremenu uporabom videokonferencija  PDF (254 KB) hr

Španjolska

Zapošljavanje predavača i ocjenjivanje njihova rada  PDF (261 KB) hr

Rumunjska

Organizacija decentralizirane izobrazbe kao odraz lokalnih problema i potreba za izobrazbom  PDF (255 KB) hr

Bugarska

Organizacija decentralizirane izobrazbe kao odraz lokalnih problema i potreba za izobrazbom  PDF (254 KB) hr

Rumunjska

Organizacija decentralizirane izobrazbe kao odraz lokalnih problema i potreba za izobrazbom  PDF (254 KB) hr

Francuska

Učenje u velikim skupinama – Metodologija snježnih gruda  PDF (259 KB) hr

Engleska i Wales

Male skupine – pisanje odluka  PDF (256 KB) hr

Nizozemska

Razmišljanje o pisanju odluka  PDF (297 KB) hr

Estonija

Male skupine – Praksa suđenja  PDF (304 KB) hr

Engleska i Wales

Sudac u društvu: deontologija, etika i odnosi s medijima  PDF (256 KB) hr

Španjolska

Samoispitivanje u komunikacijskim vještinama  PDF (255 KB) hr

Estonija

Komunikacija s medijima – Interaktivna i višeslojna medijska izobrazba  PDF (259 KB) hr

Njemačka

Alati za izobrazbu kao pomoć za ispravnu primjenu prava EU-a i međunarodnu pravosudnu suradnju

Pristup pravu EU-a pomoću elektroničkih sredstava  PDF (325 KB) hr

Portugal

Sveobuhvatni, višestrani pristup izobrazbi iz prava EU-a i međunarodne pravosudne suradnje (model Eurinfra)  PDF (277 KB) hr

Nizozemska

GAIUS: povećanje znanja sudaca o pravu EU-a  PDF (257 KB) hr

Italija

Kombiniranje izobrazbe o pravu EU-a i međunarodnoj suradnji s jezičnom izobrazbom u području prava  PDF (280 KB) hr

Španjolska

Kombiniranje izobrazbe o pravu EU-a i međunarodnoj suradnji s jezičnom izobrazbom u području prava  PDF (304 KB) hr

Mađarska (Poljska, Češka, Slovačka)

Trajno umrežavanje (stvarno i virtualno)  PDF (257 KB) hr

Rumunjska

Natjecanje THEMIS  PDF (341 KB) hr

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Kazneno pravosuđe I. – Međunarodna pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – „Simulacije u vezi s europskim uhidbenim nalogom i uzajamnom pravnom pomoći”  PDF (342 KB) hr

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

„Učenje kroz rad” uz povećanje znanja o pravosudnoj suradnji i nacionalnom pravu drugih država članica EU-a  PDF (260 KB) hr

Njemačka

Priprema materijala za izobrazbu iz prava EU-a na paneuropskoj razini koji će se kasnije uključiti u izobrazbu na nacionalnoj razini  PDF (268 KB) hr

Akademija europskog prava (ERA)

Osiguranje vidljivosti sadržaja prava EU-a u tečajevima o nacionalnom pravu  PDF (256 KB) hr

Nizozemska

Ocjenjivanje rezultata sudionika u izobrazbi / učinak aktivnosti izobrazbe

Izvjestitelj  PDF (253 KB) hr

Belgija

„Pokažite što se naučili”  PDF (255 KB) hr

Nizozemska

Dugoročno ocjenjivanje aktivnosti izobrazbe  PDF (258 KB) hr

Njemačka

Ocjenjivanje i sustav procjene učinka  PDF (254 KB) hr

Akademija europskog prava (ERA)

Ocjenjivanje nakon izobrazbe  PDF (273 KB) hr

Europski institut za javnu upravu (EIPA)

Europska radionica o razvoju dobre prakse u europskoj pravosudnoj izobrazbi

O dobrim se praksama izobrazbe razgovaralo i raspravljalo 26. i 27. lipnja 2014. na radionici koju je Komisija organizirala kako bi pružateljima usluga izobrazbe omogućila razmjenu ideja o daljnjem razvoju izobrazbe pravosudnih djelatnika o primjeni prava EU-a. Na radionici je objašnjeno i kako se s pomoću financijskih sredstava EU-a mogu uvesti nove tehnike izobrazbe (obično u okviru projekata koji uključuju prekograničnu suradnju).

Videozapisi rasprave dostupni su na internetskoj stranici radionice.

„Obećavajuće”, „dobre” i „najbolje” prakse

Prakse izobrazbe predstavljene u ovom odjeljku podijeljene su na „obećavajuće”, „dobre”, „najbolje” i „nerazvrstane” u skladu s mjerilima koja je odredio EJTN prilikom provođenja studije.

Najbolja je praksa program ili strategija izobrazbe s najvišim stupnjem dokazane djelotvornosti, što je potkrijepljeno objektivnim i sveobuhvatnim istraživanjem te ocjenjivanjem.

Dobra je praksa program ili strategija koja je polučila rezultate u jednoj ili više organizacija te ima naznaka da može postati najboljom praksom zato što postoje neke objektivne osnove za tvrdnju da je djelotvorna i ima potencijala za provođenje u drugim organizacijama.

Obećavajuća (ponekad samo eksperimentalna) praksa u pravosudnoj izobrazbi praksa je koja je pružila barem preliminarne dokaze djelotvornosti ili koja ima potencijala za generiranje podataka s pomoću kojih se može utvrditi mogućnost da postane dobra ili najbolja praksa koja se može prenijeti na šira i raznovrsnija okruženja pravosudne izobrazbe.

Djelotvorna je praksa potencijalno prenosiva bilo kamo, u potpunosti ili u prilagođenom obliku, u skladu s okolnostima.

Neke prakse nisu razvrstane stoga što se čine zanimljivima, no nije bilo dostupno dovoljno podataka za razvrstavanje u skladu s prethodno opisanim mjerilima.

Posljednji put ažurirano: 23/01/2018

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.