Bevált képzési módszerek

A képzést nyújtók itt a bírák és ügyészek képzése terén bevált gyakorlatok leírását tartalmazó tájékoztatókat találhatják. A gyakorlatok témák széles körét fedik le a képzési igények felmérésétől a képzések nyújtásáig és értékeléséig.

Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

A tájékoztatók más gyakorló jogászok (bírósági alkalmazottak, ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók és közvetítők) képzése során is hasznosak lehetnek.

A képzési igények felmérése

Innovatív képzési módszertan

Innovatív tantervek vagy képzési tervek

Az uniós jog megfelelő alkalmazását és a nemzetközi bírói együttműködés elősegítését célzó képzési eszközök

A képzésben résztvevők teljesítményének / a képzések hatásának értékelése

„Az uniós igazságügyi képzés helyes gyakorlatainak hasznosítása” (Building upon good practices in European judicial training) című európai munkaértekezlet

„Ígéretes”, „helyes” vagy „bevált” gyakorlat

A bevált képzési gyakorlatok különböző képzési területekhez kapcsolódnak:

  • a képzési igények felmérése,
  • innovatív tantervek vagy képzési tervek,
  • innovatív képzési módszertan,
  • az uniós jog megfelelő alkalmazását és a nemzetközi bírói együttműködés elősegítését célzó képzési eszközök,
  • a képzésben résztvevők teljesítményének / a képzések hatásának értékelése.

A példákat az Európai Parlament által 2012-ben javasolt európai igazságügyi képzésre vonatkozó kísérleti projekt keretében gyűjtötték, amelyet az Európai Bizottság 2013–2014 között valósított meg. A bevált képzési gyakorlatokra vonatkozó tanulmányt az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) készítette el, és a példákat 23 képzési intézményből – például nemzeti igazságügyi képzési intézményekből –, az Európai Jogi Akadémiától (ERA), az Európai Közigazgatási Intézettől (EIPA) és magától az EJTN-től gyűjtötték.

Mindegyik tájékoztató ismerteti a gyakorlat főbb jellemzőit, a képzési intézmény elérhetőségeit és bármely, a gyakorlat átültethetőségére vonatkozó hasznos megjegyzést.

A képzési igények felmérése

A bírósági gyakorlat elemzése  PDF (351 KB) hu

Észtország

A képzési igények meghatározásának strukturált eljárása  PDF (440 KB) hu

Románia

Képzési hiányosságok elemzése  PDF (441 KB) hu

Belgium

A mentális egészségi kérdésekkel foglalkozó törvényszék (Mental Health Tribunal) teljes programjának értékelése  PDF (353 KB) hu

Anglia és Wales

Regionális képzési igények felmérése  PDF (441 KB) hu

Horvátország

Bírák és ügyészek kompetenciaprofiljainak megalkotása  PDF (352 KB) hu

Lengyelország

Halottkémek képzése  PDF (352 KB) hu

Anglia és Wales

Képzési igények, értékelés és hatásvizsgálat  PDF (350 KB) hu

Európai Jogi Akadémia (ERA)

Egyedi tanulási igények felmérése  PDF (364 KB) hu

Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)

Részvétel felmérése  PDF (348 KB) hu

Franciaország

Innovatív tantervek vagy képzési tervek

Átfogó és szükségletorientált éves képzési tanterv tervezése  PDF (353 KB) hu

Németország

Átfogó és szükségletorientált éves képzési tanterv tervezése  PDF (366 KB) hu

Anglia és Wales

Bírák és ügyészek számára más szakmák képviselőivel együtt tartott képzések  PDF (350 KB) hu

Bulgária

Bírák és ügyészek számára más szakmák képviselőivel együtt tartott képzések  PDF (354 KB) hu

Anglia és Wales

A különböző tudományágak összekapcsolása a bírák és ügyészek számára tartott képzések során  PDF (359 KB) hu

Olaszország

Szimulált bírósági tárgyalások és szerepjátékprogramok  PDF (353 KB) hu

Anglia és Wales

Szimulált törvényszékek  PDF (350 KB) hu

Magyarország

A kommunikációs készségek szoros nyomon követése szimuláció segítségével  PDF (368 KB) hu

Franciaország

Vezetőképzés  PDF (354 KB) hu

Franciaország

Vezetőképzés  PDF (349 KB) hu

Finnország

Vezetőképzés  PDF (350 KB) hu

Belgium

Vezetőképzés  PDF (350 KB) hu

Anglia és Wales

Vezetőképzés  PDF (348 KB) hu

EIPA

Vezetőképzés  PDF (352 KB) hu

Hollandia

Új jogi eszközökre vonatkozó, nagyszabású képzések nyújtásához szükséges átfogó csomag  PDF (349 KB) hu

Románia

Új jogi eszközökre vonatkozó, nagyszabású képzések nyújtásához szükséges átfogó csomag  PDF (349 KB) hu

Franciaország

Új jogi eszközökre vonatkozó, nagyszabású képzések nyújtásához szükséges átfogó csomag  PDF (350 KB) hu

Európai Jogi Akadémia (ERA)

Szokatlan oktatói csoportok közös képzési programjai  PDF (349 KB) hu

Portugália

Külső kutatóintézettel együttesen nyújtott képzési programok  PDF (350 KB) hu

Lengyelország

Bírósági mentorok  PDF (349 KB) hu

Bulgária

Bírósági mentorok  PDF (394 KB) hu

Hollandia

Innovatív képzési módszertan

Átfogó online e-Learning stratégia  PDF (354 KB) hu

Bulgária

Vegyes módszerű e-Learning  PDF (360 KB) hu

Hollandia

Vegyes módszerű e-Learning  PDF (374 KB) hu

Spanyolország

Uniós jogi képzés átfogó, sokrétű megközelítése  PDF (360 KB) hu

Bulgária

Képzési programok rögzítése, közvetítése, online podcastingja, leirata, továbbá ezek internetes elérhetősége  PDF (357 KB) hu

Románia

E-mail fiókok és videokonferenciák  PDF (354 KB) hu

Portugália

Videokonferencia segítségével valós időben alakított esettanulmány  PDF (358 KB) hu

Spanyolország

Oktatók felvétele és az oktatói teljesítmények értékelése  PDF (363 KB) hu

Románia

Helyi képzési igényeket és kérdéseket tükröző decentralizált képzés szervezése  PDF (357 KB) hu

Bulgária

Helyi képzési igényeket és kérdéseket tükröző decentralizált képzés szervezése  PDF (356 KB) hu

Románia

Helyi képzési igényeket és kérdéseket tükröző decentralizált képzés szervezése  PDF (356 KB) hu

Franciaország

Nagycsoportos tanulás – A „hógolyó” módszer  PDF (360 KB) hu

Anglia és Wales

Kis csoportok – határozatok írásba foglalása  PDF (358 KB) hu

Hollandia

Önreflexió a határozat írásba foglalásáról  PDF (356 KB) hu

Észtország

Kis csoportok – A bíráskodás gyakorlata  PDF (366 KB) hu

Anglia és Wales

A bíró a társadalomban: hivatásetika, általános etika és médiakapcsolatok  PDF (359 KB) hu

Spanyolország

Önreflexió a kommunikációs készségek terén  PDF (356 KB) hu

Észtország

Médiakommunikáció – interaktív és többrétegű médiaképzés  PDF (361 KB) hu

Németország

Az uniós jog megfelelő alkalmazását és a nemzetközi bírói együttműködés elősegítését célzó képzési eszközök

Elektronikus hozzáférés az uniós joghoz  PDF (342 KB) hu

Portugália

Uniós jogi képzés és nemzetközi igazságügyi együttműködés átfogó, sokrétű megközelítése (Eurinfra-modell)  PDF (373 KB) hu

Hollandia

GAIUS: a bírák uniós jogi ismereteinek bővítése  PDF (351 KB) hu

Olaszország

Az uniós jogról és a nemzetközi együttműködésről tartott képzés és a jogi nyelvi képzés ötvözése  PDF (375 KB) hu

Spanyolország

Az uniós jogról és a nemzetközi együttműködésről tartott képzés és a jogi nyelvi képzés ötvözése  PDF (353 KB) hu

Magyarország (Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia)

Folyamatos (valós és virtuális) hálózatépítés  PDF (349 KB) hu

Románia

THEMIS verseny  PDF (438 KB) hu

Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)

Büntető igazságszolgáltatás I. – Büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés – „Európai elfogatóparancs és kölcsönös jogsegély szimulációk”  PDF (354 KB) hu

Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)

Az igazságügyi együttműködésre és a más tagállamok nemzeti jogára vonatkozó ismeretek bővítése gyakorlat általi tanulással  PDF (353 KB) hu

Németország

Páneurópai szintű uniós jogi tananyagok kidolgozása nemzeti szintű további felhasználás céljából  PDF (361 KB) hu

Európai Jogi Akadémia (ERA)

Az uniós jogi tartalmak érvényesülésének biztosítása a nemzeti jogi képzésekben  PDF (350 KB) hu

Hollandia

A képzésben résztvevők teljesítményének / a képzések hatásának értékelése

A referens  PDF (349 KB) hu

Belgium

„Mutasd, mit tanultál!”  PDF (350 KB) hu

Hollandia

A képzések hosszú távú értékelése  PDF (353 KB) hu

Németország

Értékelő és hatásvizsgálati rendszer  PDF (350 KB) hu

Európai Jogi Akadémia (ERA)

A képzést követő értékelés  PDF (362 KB) hu

Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)

„Az uniós igazságügyi képzés helyes gyakorlatainak hasznosítása” (Building upon good practices in European judicial training) című európai műhelytalálkozó

A bevált gyakorlatokat 2014. június 26–27-én a Bizottság által szervezett műhelytalálkozón vitatták meg, hogy a képzésszolgáltatóknak lehetőséget biztosítsanak az ötletcserére a jogi szakemberek uniós jogalkalmazásra vonatkozó képzéseinek továbbfejlesztéséhez. A műhelytalálkozó során azt is kifejtették, hogy az uniós finanszírozás miként segíthet új képzési technikák bevezetésében (általában határokon átnyúló együttműködéseket érintő projektek számára).

A vitáról készült videók megtalálhatók a műhelytalálkozó honlapján.

„Ígéretes”, „helyes” vagy „bevált” gyakorlat

Az e részben bemutatott képzési gyakorlatok „ígéretes”, „helyes”, „bevált” vagy „besorolás nélküli” minősítést kaptak az EJTN által a tanulmány elkészítése során használt kritériumok alapján.

Bevált gyakorlat egy olyan képzési program vagy stratégia, amelyik a bizonyított hatékonyság legmagasabb szintjével rendelkezik, célkitűzéssel, valamint átfogó kutatással és értékeléssel alátámasztva.

Helyes gyakorlat egy olyan program vagy stratégia, amely egy vagy több szervezeten belül bevált, és annak ígéretét hordozza, hogy bevált gyakorlat lehet belőle, mivel valamelyest objektív alapokkal bír a hatékonysága megállapításához, és más szervezetek közötti megismétlésére potenciállal rendelkezik.

Az igazságügyi képzésben ígéretes (néha csak kísérleti) gyakorlatnak az minősül, amelyik legalább előzetes bizonyítékkal rendelkezik a hatékonyság tekintetében vagy amely esetében van potenciál olyan adatok generálására, amelyek hasznosak lehetnek a helyes vagy bevált gyakorlattá válása lehetőségének megállapításához, hogy szélesebb, sokoldalúbb igazságügyi képzési környezetekben is alkalmazni lehessen.

Egy hatékony gyakorlat potenciálisan bárhova átültethető a körülmények függvényében teljes mértékben vagy adaptált formában.

Egyes gyakorlatok besorolás nélküliek, mivel érdekesnek tűnnek, de nincs elégséges adat a fent leírt kritériumok szerinti besorolásukhoz.

Utolsó frissítés: 23/01/2018

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.